Cennet nimetleri hayal edilemez

Sual: Bal yiyen baldan bıkar, Cennet ne kadar güzel olsa da, insan bu nimetlerden bıkmaz mı? Tek düze yaşam insanı sıkmaz mı?
CEVAP
Bu oldukca yanlış bir düşüncedir. Bu, Allahü teâlânın sonsuz kudretinden kuşku etmek olur. Hâşâ Onu âciz sanmak olur.

Cennette tek düze yaşam yoktur. Dinimiz, iki günü aynı olanın ziyanda bulunduğunu bildirir. Ahirette de her gün nimetler artacak, iki gün eşit olmayacaktır. Her gün aynı şeylerden değişik ve daha çok zevkler alınacaktır. Gene her gün, değişik şeylerle, değişik nimetlerle karşılaşılacaktır. Allahü teâlânın kudretinden kuşku edilmez. İnsan, bilmediği şeyleri, bilmiş olduğu şeylerle karşılaştırma eder. Hâlbuki bilinmeyen şey, malum şeye ölçme edilmez. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Dünya, mümine zindan gibidir.) [Müslim]

(Dünya, ana rahmine bakılırsa Cennet, Cennete bakılırsa ise çöplük gibidir.) [M. Name]

Çöplükle Cennet karşılaştırma edilir mi? Ana rahmindeki bir çocuğun, iyi mi ki, dünyaya gelip, çeşitli vakalarla karşılaşacağını bilmesi mümkün değilse, Cennete gidecek müminin de, orada kavuşacağı nimetleri bilmesi mümkün değildir.

Allahü teâlâ, Cennette, cemal sıfatıyla görünecektir. Mümin, Allahü teâlâyı görünce, cennetteki tüm nimetlerden almış olduğu zevklerden daha çok zevke kavuşacaktır. Bir âyet meali:
(Kıyamet günü ışıl ışıl parlayan yüzler, Rablerine bakacaklardır.) [Kıyamet 22, 23]

Yunus suresinin, (Güzel amel edenlere, hüsna [Cennet] ve ziyadesi de vardır) mealindeki 26. âyet-i kerimesindeki ziyade kelimesini Resulullah efendimiz rüyet [Allahü teâlâyı görmek] olarak açıklayıp, (Dolunayı gördüğünüz şeklinde kıyamette Rabbinizi açıkça görürsünüz) buyurdu. (Buhari)

Bir insanoğlunun Rabbimizin kudretiyle yaratılacak nimetleri hayal etmesi asla mümkün değildir. İki hadis-i şerif meali şöyledir:
(Cennette asla kimsenin görmediği, işitmediği ve hayal bile edemediği nimetler vardır.) [Müslim]

(Cennet nimetleriyle, dünyadakiler içinde yalnız isim benzerliği vardır.) [Beyheki]

Rüya ile dünya yaşamı bile karşılaştırma edilmez. Rüyada gözlerimiz kapalı olması durumunda oldukca bölgeleri görürüz. Dilimiz oynamadığı halde konuşuruz. Doğrusu görmemiz gözle, konuşmamız dille değildir. İşitmemiz kulakla, yürümemiz ayakla değildir. Rüyada hükümdar olsak ne çıkar. Azca sonrasında uyanınca, hayal olduğu görülür. İşte dünya yaşamı da, rüya gibidir. Aslolan yaşam olan ahirette hükümdar olmak gerekir. Hadis-i şerifte (İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar) buyuruldu. Iyi mi ki, rüyadaki şeyleri bile dünyadaki nimetlerle karşılaştırma etmek uygun değilse, dünyadaki şeyler de, Cennetteki nimetlerle karşılaştırma edilmez.

Allahü teâlânın sonsuz kudretine inananın, Onun bildirdiği her şeye inanması gerekir. Cenab-ı Hak, Cennette hiçbir sorun, üzüntü, pişmanlık, bıkkınlık olamayacağını, Cennet ehline istedikleri her nimetin verileceğini bildiriyor. Cennet nimetleri yanında, dünya nimetleri, onların gölgesi, resmi şeklinde bile değildir. Ağacın resmiyle kendisi iyi mi aynı şey değilse, Cennet nimetleri yanında dünyadakiler de öyledir. Allahü teâlâ, dünyaya mahsus nimetleri, yoktan yarattığı şeklinde, ahirette de, hatıra, hayale gelmeyen nimetleri yoktan yaratacaktır. Tanrı için güçlük olmaz. Birkaç âyet-i kerime meali:
(İyilik edenlere, en güzel mükâfat ve daha fazlası vardır. Yüzlerinde üzüntü ve zilletten bir yapıt yoktur. İşte bunlar Cennette sürekli kalacaklardır.) [Yunus 26]

(İman edip salih amel işleyenler, Firdevs Cennetlerinde sonsuz kalır, oradan asla ayrılmazlar.) [Kehf 107-108]

(Cennetin neresine bakarsanız bakın, bolca nimet ve büyük saltanat görürsünüz.) [İnsan 20]

(Mümin olarak salih amel işleyeni, sıkıntısız güzel bir yaşam içinde yaşatacağız. Bu tarz şeyleri, yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandıracağız.) [Nahl 97]

(İyi amellerinin mükâfatı olarak, insanları memnun edecek neler hazırlandığını asla kimse bilmesi imkansız.) [Secde 17]

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ, “Salihlere gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanoğlunun hatırına gelmeyen şeyler hazırladım” buyurdu.) [Buhari]

(Cennete giren ölmez, sonsuz yaşar. Hep mutlu olur, üzülmez, ümitsizliğe düşmez, elbisesi eskimez ve gençliği gitmez.) [İbni Ebiddünya]

(Cennet ehli, asla hastalanmaz ve yaşlanmaz; asla üzülmez ve hep neşeli olur.) [Müslim]

(Cennet ehlinin aralarında ihtilaf olmaz, gönülleri birdir.) [Buhari]

(Cennetinki hariç, her nimet yok olur. Cehenneminki hariç, her kaygı biter.) [İbni Lâl]

(Sadece Cennete giren rahata kavuşur.) [İ. Ahmed]

(Cennete giren, “Bir ata bineyim” derse biner, “uçayım” derse, uçar.) [Tirmizi]

(Hak teâlâ, Cennet ehline “Razı mısınız” buyurur, onlar, “Normal olarak razıyız, sayısız nimetler kayra ettin” derler. Sonrasında “Daha iyisini vereyim mi” buyurur. Cennet ehli “Daha üstünü de mi var” diye merak ederler. “Sizden hep razı olur, size asla gücenmem” buyurur.) [Buhari]

Cennet nimetleri

Mümin için hazır bekleyen aden,
Akıl almaz nimetlerle doludur.
Günbegün katlanır, çoğalır nimet,
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Cennet ehli ölmez, ebedî yaşar,
Hayrete kapılır, görünce şaşar,
Her çeşit ihsanlar dolar da taşar.
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Cennette tek düze yaşayış yoktur,
Kaybolmaz hiçbir şey, arayış yoktur,
Ayıplayan olmaz, kınayış yoktur,
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Rahata kavuşur, cennete giren,
Mest olur solmayan gülünü deren,
Nimete gark olur, Mevla’yı gören,
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Hiçbir hastalık, sorun yoktur,
Aranan şey olmaz, hepsi pek çoktur,
Bu tarz şeyleri yaratan Cenab-ı Hak’tır.
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Üzüntü ve üzüntü asla bulunmaz,
Rahatımız kaçmaz, canımız yanmaz,
Lütuf değişiktir, kimse usanmaz,
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Dünya mümin için, benzer zindana,
Müjdeler pek çoktur ehl-i imana,
Cennete girince erer ihsana,
Akıl almaz nimetlerle doludur.

İman ile ölmek büyük ganimet,
Hayal edilemez verilen nimet,
Benzetme edilir mi, zindanla aden,
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Cennet ehli yaşar, asla hastalanmaz,
Asırlar geçse de, asla yaşlanmaz,
Kötüden, çirkinden, yapıt bulunmaz,
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Cennet ehli, fena sözler işitmez,
Giydirilmiş olduğu eskimez, yediği bitmez,
Aynı yaşta kalır, gençliği gitmez,
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Günahkâr mümine, şefaat vardır,
Cennette çok önemli saltanat vardır,
Her yönden muhteşem bir yaşam vardır,
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Namaz, oruç şeklinde, yakarma yoktur,
Kıskançlık, haset yok, rekabet yoktur,
Her gün bayram olur, mutluluk çoktur,
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Kalblerden geçeni Rabbimiz bilir,
İstenilen şeyler anında gelir,
Önüne her çeşit nimet serilir,
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Cennetin her yeri döşeli olur,
Üzüntü yok, hepimiz, neşeli olur,
Yok yoktur, arayan her şeyi bulur,
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Hoca orda, günah işlemek yoktur,
O şekilde birbirini şişlemek yoktur,
Kimse kötülenmez, taşlamak yoktur,
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Mehmet Ali Demirbaş

Cennet nimetleri
Sual:
Cennetin en aşağı derecesinde olana da en yüksek derecedeki oldukca nimet verilecek mi?
CEVAP
Aşama farkı normal olarak olacak; fakat en aşağı derecedeki bile, akla hayale gelmeyecek nimetlere kavuşacaktır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Cennetin en aşağı derecesinde olan kişiye, “Ne istersen iste” denecek. O da, hatırından ne geçiyorsa hepsini isteyecek. Ona, “Her istediğinin iki katı sana verilecektir” denecek.) [Müslim]

Bir şeyin gölgesi
Sual:
Dünyada gördüğümüz güzel manzaralar, güzel yiyecekler ve içecekler öteki güzellikler Cennette de olacak mı?
CEVAP
Bu dünyadaki güzelliklerin hepsi bir gölgeden, görüntüden ibarettir. Bunlar aden nimetleri yanında bir şeyin gölgesi gibidir. Bir elma düşünün bir de gölgesini yada resmini düşünün. Gölgesi yada resmi elma yerine geçer mi? İşte dünya meyveleri, dünya nimetleri birer gölge gibidir. Müminler için bunlar, Cennetteki asıllarının müjdecisidir.

Hepimiz 33 yaşlarında olacak
Sual:
Ahirette hepimiz, tüm insanoğlu 30 yaşlarında oluyorlarmış. Sözgelişi 60 yaşlarında ölen adam 30 yaşlarında olacak. 21 yaşlarında ölsem ben de 30 yaşlarında mı olacağım?
CEVAP
Hepimiz 30 değil, 33 yaşlarında olacaktır. Siz de 33 yaşlarında olacaksınız.

Cennette her şey vardır
Sual:
Cennette her insanın sevdikleriyle birlikte olacağı hadis-i şerifle bildiriliyor. Biz sevdiğimiz büyüklerin örnek olarak Peygamber efendimizin ve evliya zatların sohbetinde de bulunacak mıyız?
CEVAP
Normal olarak bulunulacaktır. Orada mahrumiyet yoktur. Tüm tanıdıklarımızı ziyaret edebilme imkânı vardır. Şu var mı, bu var mı diye sormak, sanki orada bir eksiklik olabileceğini sanmak olur. Yararlı olan, arzu edilen her güzel şey vardır, yok yoktur. Şu sebeple Allahü teâlânın kudreti sonsuzdur. Hayâl bile edilmesi imkânsız nimetler vardır.

Nefsin ve ruhun zevki
Sual:
Cennette nefis olmadığına bakılırsa, Cennet nimetlerinden iyi mi zevk alacağız?
CEVAP
Cennet dünya şeklinde değildir. Elma ile gölgesi yada resmi, elmanın kendisiyle karşılaştırma edilemediği şeklinde, orada zevk almak da böyledir. Cennette, nefse gerekseme yoktur. Orada ruhumuz zevk alacaktır. Üstelik Cennette aldığımız zevk, her gün artacaktır. Allahü teâlânın kudreti sonsuz olduğundan, verdiği nimetlerden aldığımız zevk de sonsuza kadar artarak devam edecektir.

Mekânı Cennet olsun demek
Sual: (Mekânı Cennet olsun diye yakarış edilmez, şu sebeple orada mekânlar yok, makamlar vardır) deniyor. Cennette mekân yok mu? Hepimiz boşlukta mı duruyor?
CEVAP
Cennette de, Cehennemde de mekân vardır. İki âyet-i kerime meali:
(Cennette sürekli akan pınarlar, yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar, serilmiş halılar vardır.) [Gaşiye 12-16]

(Cennette temiz su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içecek ırmakları, süzme bal ırmakları vardır.) [Muhammed sûresi 15]

Halı yere, mekâna serilir. Irmaklar havada değil yerden akar.

Sual: Cennet nimetleri, Cehennem azapları deniyor. Bu nimet ve azaplar dünyada tattığımız nimetler ve gördüğümüz azaplar şeklinde midir?
Yanıt: Ahiret işleri, hiçbir bakımdan dünya işlerine benzemez. Bu dünya, yok olmak için yaratıldı, yok olacaktır. Ahiret, sonsuz kalmak ve sonsuz duracak şekilde yaratıldı. Sonsuz duracak şey ile acele yok olacak şey içinde ne kadar fark var ise, dünya ile ahiret yapısı ve işleri içinde da o denli fark vardır. Yalnız adları, anlatılması benzemektedir. Sözgelişi Cennet kelimesi, dünyada bostan, ahirette ise, Cennet denilen, sonsuz nimetlerin bulunmuş olduğu yer anlama gelir. Cehennem de, burada derin ateş kuyusu, orada ise Cehennem denilen azap dolu yere denir.

Bir önceki yazımız olan Cenneti istemek ve Allah rızası başlıklı makalemizde allah, cenneti ve istemek hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.