Anasayfa » Genel » Resulullah gelecekten haber verdi

Resulullah gelecekten haber verdi

Sual: Bazıları mucizeye, keramete inanmıyorlar. Resulullah da gaybı bilmesi imkansız diyorlar. Bu hususta âyet ve hadis yok mu da bu şekilde diyorlar?
CEVAP
Allahü teâlâ bildirirse, Resulullah da gaybı, gelecekte olan şeyleri bilir.

Peygamber efendimizin bildirilen gaybları bildiğini bildiren üç âyet meali de şöyledir:
(Tanrı gaybı her insana bildirmez; sadece dilediği resul müstesna, [Mucize olarak ona bildirir.] Bu sebeple her peygamberin önünden ve peşinden gözcüler [melekler] salar.) [Cin 26, 27] (Beydavi tefsiri)

(Tanrı, müminleri bulunmuş olduğu şu durumda bırakmaz, temizi pisten ayırır. Tanrı size gaybı da bildirmez. Fakat Tanrı Resullerden dilediğini seçip, ona gaybı bildirir. Artık Tanrı’a ve resullerine emin olun, eğer inanç eder, müttaki olursanız sizin için de fazlaca büyük bir ecir vardır.) [Al-i İmran 179]
(O, gaybın bilgilerini
[vahiy ile bildirilen gizli şeyleri sizden] esirgemez.) [Tekvir 24]

Resulullah efendimizin mucize olarak gelecekten haber verdiği (Bir süre gelecek) diye başlamış olan hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:
(Bir süre gelecek, insanoğlu, yalnız parayı düşünüp, helal haram düşünmeyecekler.) [Buhari]

(Rüşvet, armağan adı altında verilecek, gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek.) [İ. Gazali]

(Âmirler, imamlar, namazı öldürecek, vaktinden sonraya bırakacaklar.) [Müslim]

(Peygamberim diyen yalancılar çıkacak, benden sonrasında peygamber gelmeyecek.)
[Mişkat] (Peygamberim diyen birçok yalancı çıkmıştır.)

(Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak.)
[Deylemi]

(Tanrı’ın kitabının haricinde uyacağımız bir şey yok diyenler çıkacaktır.) [Ebu Davud]
(Kâfirler için gelmiş olan âyetleri, Müslümanları kötülemek için kanıt olarak kullanacaklar.)
[İbni Ömer] (Vehhabiler, müşrikler hakkında inen âyetleri Müslümanlar için, rafiziler de münafıklar hakkında inen âyetleri Eshab-ı kiram için kanıt gösterdiler. Resulullahın mucizesi meydana çıktı.]
(Sünnet, bid’at benzer biçimde çirkin, bid’at da sünnet benzer biçimde rağbet görecek. Sünnete uyan acayip olacak, yalnız duracak. Bid’ate uyan, fazlaca destek bulacaktır.)
[Şir’a]
(Kur’an, dünyalık için okunacaktır.)
[Ebu Davud]

(Camilerde binden fazla şahıs namaz kılacak, içlerinde bir mümin bulunmayacak.) [Deylemi]
(Âlimler fitne unsuru olacak, camiler ve hâfızlar çoğalacak, fakat hakiki âlim asla bulunmayacak.)
[Ebu Nuaym]
(Sonrasında gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak.)
[Asakir]

(Din adamları, ince meseleleri ele alıp, halkı şaşırtacaklar.) [Taberani]
(Din âlimi kalmayacak, din adamı yerine geçirilen cahiller, bilmeden fetva verecek, herkesi, doğru yoldan çıkarmaya çalışacak.)
[Buhari]

(Din adamları, halkın istediği yönde fetva verecek, helale haram, harama helal diyecekler, dini ticarete, menfaate alet edecekler.)
[Deylemi]
(Hacca, hükümdarlar
[devlet başkanları] seyahat için, zenginler tecim, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için gidecekler.) [Hatib]
(Şahıs dinini ve dünyasını sadece para ile ayakta dokunabilecek, altını gümüşü
[parası pulu] olmayan rahat edemeyecek.) [Taberani]
(İnsanın tüm kaygısı midesi olacak, şerefi mal, kıblesi hanım, dini para olacak.)
[Sülemi]

(Her çağ, evvelkinden daha fena olacak, böylece Kıyamete kadar hep bozulacak.) [Hadika]

(İstanbul fethedilecektir. Bunların kumandanı ne güzel komut, askerleri ne güzel askerdir.) [Hakim, İ. Ahmed, İ. Süyuti]
(Ey dağ, sallanma, üstünde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit var.)
[Buhari] (Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman’ın şehit olacağını haber verdi.)

(Ya Osman halife olacaksın, hilafet gömleğini çıkarmak isteyecekler, sakın çıkarma! O gün oruçlu olacak, benim yanımda iftar edeceksin.)
[Hâkim] (Aynen vaki olmuştur.)

(Erkekler azalacak, bayanlar çoğalacak.)
[Buhari]

(Düzensizlik ve ölüm çoğalacak.) [İbni Mace]

Kıyametin kopması ile ilgili hadis-i şerifler:
(Adam erkekle, hanım hanımla yetinmedikçe, kıyamet kopmayacak.) [Hatib]

(Lutilik mubah sayılmadıkça kıyamet kopmayacak.) [Deylemi]

(Zelzele, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmayacak.)
[Buhari]

(Kardeşler değişik dinden olmadıkça kıyamet kopmayacak.) [Deylemi]

(Kötüler dünyaya başat olmadıkça kıyamet kopmayacak.)
[Tirmizi]

(Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacak.) [Müslim]

(Tanrı’a inanan Müslüman kalmış olduğu müddetçe kıyamet kopmayacak.) [Müslim]

Yukarıda bildirilen ufak alametlerin bir çok çıktı. Hemen hemen çıkmamış olan ufak alametlerden bazıları şunlardır:
(Şahıs yol kenarında hanımla birlikte olacak.) [Hâkim]

(Konuşan hayvanlar olacak.) [Tirmizi]

(Kıyamet alametidir ki, adam evde yokken kadının yaptıklarını ayakkabısı haber verecektir.) [İ. Ahmed]

Kıyametin büyük alametleri de şunlardır:
(Mehdi gelecek.) [Ebu Nuaym]

(Deccal gelecek.) [İ.E. Şeybe]

(İsa gökten inecek, duman çıkacak, Kâbe yıkılacak.) [Buhari]

(Dabbet-ül-arz çıkacak) [Tirmizi]

(Yecüc ve Mecüc çıkacak.) [İbni Cerir]

(Ateş çıkacak, güneş batıdan doğacak.) [Müslim]

Güneşin batıdan doğmasını, bâtıniler, batılıların Müslüman olması diye tevil etmişlerse de, bu tevilleri bâtıldır. Bu sebeple hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğunca, insanoğlu onu görür ve hepsi de inanç ederler. Fakat bu imanları yarar vermez.) [Buhari]

Peygamber gaybı bilir mi?
Sual:
Misyonerlere aldanan bir genç diyor ki: Hazret-i Muhammed gaybı bilmezdi. Şu âyetler onun gaybı bilmediğini gösteriyor:
“De ki, ben size, Tanrı’ın hazineleri benim yanımda demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, yalnız bana vahyedilene uyarım.” (Enam 50)
“Gaybın anahtarları Tanrı’ın yanındadır; onları Ondan başkası bilmez.” (Enam 59)
“De ki: gaybı sadece Tanrı bilir.” (Yunus 20)
“De ki, göklerde ve yerde, Tanrı’tan başka kimse gaybı bilmez.” (Neml 65)
“Tanrı gaybı hiç kimseye bildirmez.” (Cin 26)
Bu âyetler açıkça gösteriyor ki, peygamberin gelecek hakkında söyledikleri şeyler yanlıştır, gelecekten haber veren hadislerin hepsi uydurmadır, gerçekle asla ilgisi yoktur.
CEVAP
Misyonerler, 19 cular, vehhabiler, Hansçılar, hep aynı şeyi söylerler. Cin suresindeki 26. âyeti yazıp 27. âyeti gizlerler. Âyetin tamamı şöyledir:
(Tanrı gaybı her insana bildirmez; sadece dilediği Resul müstesna. [Mucize olarak ona bildirir.] Bu sebeple her Peygamberin önünden ve peşinden gözcüler [melekler] salar.) [Cin 26, 27] (Beydavi)

Peygamber efendimizin bildirilen gaybları bildiğini bildiren iki âyet meali de şöyledir:
(Tanrı, müminleri bulunmuş olduğu şu durumda bırakmaz, temizi pisten ayırır. Tanrı size gaybı da bildirmez. Fakat Tanrı Resullerden dilediğini seçip, ona gaybı bildirir. Artık Tanrı’a ve resullerine emin olun, eğer inanç eder, müttaki olursanız sizin için de fazlaca büyük bir ecir vardır.) [Al-i İmran 179]
(O, gaybın bilgilerini
[vahiy ile bildirilen gizli şeyleri sizden] esirgemez.) [Tekvir 24]

Resulullah efendimizin gaybdan verdiği haberler çoktur. Bunlardan bir kısmını yukarıda bildirdik.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruyor ki:
(Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!) [Haşr 7]

(O, [Resulüm] vahiyden başkasını söylemez.) [Necm 3,4]
(Resulüme uyun ki, doğru yolu bulun!)
[Araf 158, Nur 54]

(Resule itaat eden, Tanrı’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

(Tanrı’a ve Resulüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıktadır.)
[Ahzab 36]

(Tanrı ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14]
(Kimi, ona
[Resulüme] inanç etti, kimi de, ondan yüz çevirdi. Bunlara deli alev ateş Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr ederek kâfir olanları elbet ateşe atacağız.) [Nisa 55-56]

Resulullah, mucize olarak kıyamet alametlerini, sözgelişi Hazret-i İsa’nın, Hazret-i Mehdi’nin, Deccal’in geleceklerini ve hadis-i şerifleri inkâr edecek sapıkların da çıkacağını bildirmiştir. İki hadis-i şerif meali:
(Bir süre gelecek, beni yalanlayanlar çıkacaktır. “Hadisi bırak, Kur’ana bak” diyeceklerdir.)
[Ebu Ya’la]
(Tanrı’ın kitabının haricinde uyacağımız bir şey yok diyenler çıkacaktır.)
[Ebu Davud]

Bir önceki yazımız olan Niçin genel bir bela gelmemektedir başlıklı makalemizde gelmemektedir ve genel hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.