Akıl büyük nimettir

Sual: Büyük bir nimet olan akıl ile gerçekleri görmek mümkün olur mu?
CEVAP
Selim olan akıl ile gerçekler görülür. Selim olan akıl ise sadece Peygamberlerde bulunur. Selim olmayan kendi aklımıza uyarsak hakikatı bulmak fazlaca güç, hatta imkansızdır. Şu sebeple her gruptaki insan, “Bu grup doğru yolda” diyerek ona girmiştir. Bu işte, selim olmayan akıl ölçü olmaz. Ölçü olsaydı, bu kadar grup meydana çıkmazdı. Bu gruplara girenler de, aklına gore bu grupları tercih etmişlerdir. Akla uyulduğu için sayısız grup, sayısız hizip meydana çıkmıştır. Hatta akla uyulduğu için, beşeri dinler uydurulmuştur. Akla uyulduğu için, bu ümmetin arasından da 72 sapık fırkanın çıkacağını Resulullah efendimiz haber vermiştir. “Hangi grup çoğunlukta ise doğru odur” mantığı ile hareket edilirse, gene hakikatı bulmak mümkün olmaz. Şu sebeple Allahü teâlâ, (İnsanların çoğuna uyan sapıtır) buyuruyor. (Enam 116)

Bu girişten sonrasında sanki hakikatı bulmak zor zannedilebilir. {Hiç de} zor değildir. Cenab-ı Hak, anlaşamadığımız bir işte, âlimlere uymamızı, âlim olanların da, Kur’an-ı kerime ve hadis-i şeriflere uymalarını emrediyor. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okuyanlar, hakikatı bulur. Doğru olan bir taife daima bulunur. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Her devirde doğru yolda olan bir taife bulunur. Bunlara, asla kimse zarar veremez.) [Mişkat]

Kitapçılarda bulunan İslam kitapları içinde bozuk olanları fazlaca ise de, doğru olanları da vardır. Bu doğru kitaplar hiçbir süre yok olmaz. Bunların koruyucusu Allahü teâlâdır.

Dinimiz ilme ve âlime büyük ehemmiyet verir. Bizlere bilimsel bildiren âlimlerdir. Hadis-i şerifte, (Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir) buyuruldu. Peygamberlerin vârisleri olan âlimlere dil uzatan, onları âlim oldukları için kötüleyen kimsenin imanı gider. Bir de İslam âlimi sanılan ve dinimizi içten yıkmaya çalışan dinde reformcular vardır. Bunların ihanetlerini bildirmek, kötülemek olmaz. Dinin emrine uymak olur. Kötüye fena, kirliye kirli demek yanlış değildir. Temize kirli demek kötülemek olur. Kötülerin kötülüğünü açıklamak, Müslümanları, onların zararından korumaya çalışmak farzdır. O halde tüm insanları bunların zararından korumaya çalışmalıdır. İslamiyet’i yanlış özetleyen fena din adamları, büyük vebal altındadır. İnsanların çektikleri sıkıntıların sebebi fena din adamlarıdır.

Fena din adamları için, (Bu kimselerin asla iyi tarafı yok mudur?) denilmesi doğru değildir. Cenab-ı Hak, imansızların yol, köprü, cami, yaptırmak şeklinde hiçbir ameline sevap vermiyor, Cehenneme atıyor. Bu şekilde fena din adamları, din, inanç hırsızlarıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Âlimlerin kötüsü, insanların en kötüsüdür.) [Bezzar]
(İlmini ticarete alet eden fena âlimlere yazıklar olsun. Devlet adamlarına yaklaşır, çıkar temin etmeye çalışırlar. Bunların yaptıkları tecim, kesada
[darlığa, kıtlığa] uğrasın!) [Hakim]
(Bir süre gelir ki, camiler ve hâfızlar çoğalır, fakat,
[hakiki] âlim bulunmaz.) [Ebu Nuaym]

Bir önceki yazımız olan Peygamber gönderilmeseydi başlıklı makalemizde gonderilmeseydi ve peygamber hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.