İki kat sevap alanlar

Sual: Bir ibadeti yapınca hepimiz bir sevap alırken iki sevap alan kimseler de olur mu?
CEVAP
Evet vardır. Aynı ameli işleyen kimseden Eshab-ı kiram daha oldukca sevap alır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Vallahi billahi ki, bir kimse, Uhud dağı kadar altın sadaka verse, eshabımdan birinin bir avuç kadar arpa sadakasının sevabına kavuşamaz.) [Buhari]

İhlası oldukca olanın almış olduğu sevap da oldukca olur. İki kat sevap alanlar çoktur. Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:
(Şunlar amellerine karşılık iki sevap alırlar:
1- Resulullahın ezvâc-ı tahiratı
[müslümanların anneleri olan temiz hanımları],
2- Ehl-i kitap [kitaplı kâfir] iken tevbe edip müslüman olanlar,
3- Köle olan, hem Allahü teâlânın hem de efendisinin hakkını ödediği için.)
[Buhari]
(Akrabaya verilen sadakanın sevabı iki kat olarak verilir. Şu demek oluyor ki hem sadaka ve hem da sıla-i rahim sevabı kazandırır.)
[Taberani]
(İkindi namazı, sizden önceki ümmetlere de farz idi, fakat onlar bunu terk ettiler. Bu namaza devam edene iki kat ecir vardır.)
[Müslim, Nesai]

Cuma günü meydana getirilen ibadetlere minimum, iki kat sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da, iki kat yazılır. (Riyad-ün-nasihın)

Her günahtan sonrasında, derhal tevbe etmek farzdır. Tevbeyi bir saat kadar geciktirince, günah iki kat olur. (Hak Sözün Vesikaları)

Resulullah efendimize verilecek sevaplar, öteki Peygamberlere verilecek sevaplardan kat kat fazladır. Makbul bir yakarma ve hayırlı bir iş işleyene verilen sevap kadar bunun hocasına da verilir. Hocasının hocasına dört misli, onun hocasına sekiz misli, onun da hocasına onaltı misli olmak suretiyle, Resulullaha kadar her hocaya talebesinin iki misli sevap verilir. Sözgelişi, yirminci hocasına 524288 sevap verilir. Resulullaha, ümmetinin her iyi işi için sevap verilir. Muhammed aleyhisselama verilecek olan sevapların sayısı, bu hesaba bakılırsa düşünülürse, hepsinin miktarını Allahü teâlâdan başka kimse bilmez. Selefi salihinin, sonrasında gelenlerden daha efdal, daha üstün oldukları bildirildi. Sevap sayısı bakımından bu üstünlük meydandadır. (Her insana Lazım Olan İman)

(Bir hayrın yapılmasına yol gösteren onu icra eden gibidir) mealindeki hadis-i şerife bakılırsa, sadakayı açıktan vermek, iyiliği açıkça yapmak iki kat sevap olur. Biri, sadaka sevabı, ikincisi ise, başkalarını teşvik etmek sevabıdır. Bir hadis-i şerif meali:
(Sadakayı gizli saklı vermek, açıktan vermekten efdaldir. Sadece, örnek olmak için, teşvik etmek için açıktan verilen sadaka gizli saklı sadakadan efdaldir.) [Deylemi]

Riya korkusu olursa sadakayı gizli saklı vermek daha sevaptır. (Ya Resulallah, hangi sadaka daha faziletlidir?) diye sorulunca, (Azca maldan gizli saklı verilen sadaka) buyurup, (Eğer sadakayı açık verirseniz güzel olur, gizli saklı verirseniz, sizin için daha hayırlıdır) mealindeki âyet-i kerimeyi okudu. (Taberani)

Bir iyiliğe oldukca sevab
Sual:
S. Ebediyye’de, (Cuma günü meydana getirilen ibadetlere, minimum iki kat sevab verilir. Cuma günü işlenen günahlar da, iki kat yazılır) deniyor. Günahlar niye iki kat yazılıyor?
CEVAP
Bu, cuma gününün faziletindendir. Bir şeyin kıymeti ne kadar çoksa, ona saygısızlığın günahı o denli büyük olur. Bir hadis-i şerif:
(Tanrı katında, cuma günü işlenen sevabdan daha kıymetlisi olmadığı benzer biçimde, o gün işlenen günahtan daha kötüsü yoktur.) [Cami-üs-sagir]

Sokakta günah işlemek günahtır, camide işlenirse daha çirkin olur. Hele Kâbe’de işlenirse daha büyük olur. İşlenen aynı günah, işleyene ve işlenen yere bakılırsa de değişmiş olur. Bir hadis-i şerif:
(Komşu hanıma, dost hanımına şehvetle bakmak, yabancı hanıma bakmaktan on kat daha günahtır. Evli hanımefendilere bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha günahtır. Zina günahları da böyledir.) [Taberanî]

Demek ki aynı günah, meydana getirilen yere ve şahıslara bakılırsa değişiyor. Bunun haricinde ise, Cenab-ı Hak iyiliklere kat kat sevab verirken günahlara kat kat vermiyor, bir günahı bir günah olarak yazıyor. Dört hadis-i şerif:
(Müslümanın her iyiliği için, on katından yedi yüz katına kadar sevab yazılır. Her günahı için ise bir misli yazılır.) [Müslim]

(Her iyilik için on mislinden yedi yüze kadar sevab yazılır. Her fenalık ise, bir misli yazılır. Tanrı onu affederse asla yazılmaz.) [Buhârî]

(Rabbiniz rahimdir. Bir iyilik yapmak isteyip de yapamayana, bir sevab yazar. Yapana on mislinden yedi yüz misli yada daha çok sevab yazar. Kötülüğü isteyip de yapmayana bir sevab, yapana ise bir günah yazar, dilerse onu affeder.) [Taberanî]

(Allahü teâlâ buyuruyor ki: Bir iyilik yapmak isteyip de, yapamayan kuluma, bir sevab yazarım. Yaparsa on mislinden yedi yüz misline kadar sevab yazarım. Bir fenalık düşünüp de yapmayana bir şey yazmam. Yaparsa bir tek bir günah yazarım.) [Buhârî]

Dört âyet-i kerime meali:
(Hasene ile [salih amelle] gelene, [en az] on kat sevab verilir. Seyyie ile [günahla] gelen de, misliyle cezalanır. Hiçbiri haksızlığa uğratılmaz.) [Enam 160]

(Hasene ile [salih amelle] gelene, ondan daha iyi bir mükâfat verilir. Seyyie ile [günahla] gelen de, bir tek yapmış olduğu kadar ceza görür.) [Kasas 84]

(Malını Tanrı yolunda harcayanın hâli, her başağında yüz tane bulunan yedi başaklı bir tohuma benzer. Tanrı dilediğine daha çok da verir.) [Bekara 261]

(Tanrı, [kötülüğün cezasını adaletle verir] zerre kadar haksızlık etmez, zerre kadar iyiliğin sevabını da kat kat artırır ve ek olarak büyük mükâfat verir.) [Nisa 40]

Allahü teâlâ, sevabı kat kat vermekle ve günahları affetmekle kalmıyor. Günahlarını sevaba çevirdikleri de vardır. Bir âyet-i kerime meali de şöyledir:
(Tevbe edip inanç eden ve salih amel işleyenlerin günahlarını sevablara çeviririm. Tanrı gafur-ür-rahimdir, oldukca bağışlayıcı ve oldukca merhametlidir.) [Furkan 70]

Bir önceki yazımız olan Neşe ile ibadet yapmak için başlıklı makalemizde ibadet ve yapmak hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort