Onda birini yapan kurtulur

Sual: (Dinin onda birini yapan kurtulur) anlamında bir hadis varmış. Kısaca on farzdan birini yapan ve on haramdan birinden kaçan kurtulacak mıdır?
CEVAP
O hadis-i şerifin meali şöyledir:
(Ey eshabım, siz o şekilde bir zamandasınız ki, dinin komut ve yasaklarının onda birine uymazsanız helak olur, Cehenneme gidersiniz. Öyleki bir vakit gelecek ki, komut ve yasaklarının onda birine uyabilen, Cehennemden kurtulur.) [Tirmizi, Taberani]

Bir başka hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Siz o şekilde bir zamandasınız ki, âlimleri oldukça, hatipleri azdır. Bugün bildiğinin onda birini terk eden helak olur. Bir vakit gelecek ki, bilenler azca konuşanlar oldukça olacaktır. O zamanda, dinin komut ve yasaklarının onda birine uyan kurtulacaktır.) [İ. Ahmed]

İmam-ı Türpüşti diyor ki:
Bu hadis-i şerif, komut olunanların hepsi için değildir; şundan dolayı dinin aslen bildirildiği benzer biçimde o şekilde emirler vardır ki, müminlerden hiçbir fert onu terk edemez. Onu dikkatsizlik etmek için özür makbul olmaz. O farzlar muaf olması imkansız. Bu hadis-i şerif emr-i maruf ve nehy-i münker içindir. Kısaca, siz o şekilde bir zamandasınız ki, emr-i maruf ve nehy-i münkerden birini terk etseniz helak olmuş olursunuz; şundan dolayı din kuvvetlenmiş, hak meydana çıkmıştır. Dinin yardımcıları çoktur. Hiçbiriniz mazur olmaz. Gevşeklik özür olmaz. Fakat, fitne fesat zamanında, hak gizli saklı olur. O vakit bu şekilde değildir.

Müslümanların kimsesiz kalmış olduğu bir zamanda İslamiyet için, azıcık yardım etmek, binlerce altın vermiş benzer biçimde sevap olur. Hele dinsizlerin, Müslümanlarla alay edenlerin çoğaldığı, Müslüman evlatlarını dinden çıkaran propagandaların yayılmış olduğu zamanda meydana getirilen azca bir ibadete, kat kat oldukça sevap verilir.

Büyük bir âlimin açıklaması da şöyledir:
Bu hadis-i şeriften maksat, imanı kurtarabilmektir. İmanı kurtarabilmek şu demek oluyor ki imanla ölmek için de iki şey lazımdır:
1- Doğru imana şu demek oluyor ki Ehl-i sünnet itikadına haiz olmak.
2- Salih amellere sarılmak. İman, muma benzer, ibadetler mum etrafındaki fener gibidir. Mum ile beraber fener de, İslamiyet’tir. Eğer olmazsa fener, mum acele söner. İmansız İslam olmaz, İslam olmayınca, inanç da yoktur. Bunun için Kur’an-ı kerimde, (İman edip salih amel işleyenler) ifadesi geçmektedir. Demek ki imanı muhafaza edebilmek için, salih ibadetlere sarılmak şarttır. Salih ibadetlere sarılabilmek için de fıkhı iyi bilmek şarttır. Zira bilmeden meydana getirilen yakarma boşa gider.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği, fıkıh bilgisidir.) [Beyheki]

(Tanrı, iyilik etmek istediği kulunu fakih yapar.) [Buhari]

(Tanrı indinde en üstün kimse fakihtir.)
[M.Zühdiyye] (Fakih = fıkhı bilen)

(İbadetlerin en kıymetlisi fıkhı öğrenmek ve öğretmektir.) [İbni Abdilberr]

(Âlimlerin en hayırlısı fıkıh âlimleridir.) [İ.Maverdi]
(Fıkhı bilmeden tapınmak, gece karanlıkta bina yapmış olup, gündüz yıkmak gibidir.)
[Deylemi]

(Azca fıkıh bilmek oldukça ibadetten iyidir. İhlâsla yakarma edene fıkhı öğrenmek nasip olur.) [Taberani]

Fıkıh bilmeden Tanrı’ın varlığını ispata çalışmakla inanç kurtarılmaz. Küfre düşürücü söz ve hareketleri bilmeyen devamlı küfre düşer. Sözgelişi Tanrı düşünür demek yada İslamiyet bir fikir sistemidir demek, tanrısal bilinç demek küfürdür. Allahü teâlâ, (İman edip salih amel işleyenler hariç hepimiz zarardadır) buyurdu. (Asr suresi)

Kâmil inanç sahibi olmak için
İmanın yenilenmesi, parlaması, şu demek oluyor ki kâmil imana haiz olmak için yapılacak işler vardır. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyleki:

(Kimde şu 3 şey bulunursa, imanı kâmil hâle gelir: Tanrı rızası için yapmış olduğu işlerde kınanmaktan korkmaz, riyadan kaçınır, biri dünyaya, diğeri ahirete ilişkin iki işle karşılaşmış olduğu vakit, ahiret için olan işi, dünyalığa tercih eder.) [Deylemi]
(İmanın efdali Tanrı için sevmek, Tanrı için buğzetmek, diliyle de Tanrı’ı anmak, kendisine hoş geleni, başkasına da hoş görmek, istemediği bir şeyi başkası için de istememek, hayır konuşmak yada susmaktır.)
[Taberani]
(Şartlarına riayet ederek namaz kılan imanlıdır.)
[İ.Neccar]

(İmanın tadını bulmaya gayret gösteren, sevilmiş olduğu kişiyi yalnız Tanrı için sevsin!) [Beyheki]

Bir önceki yazımız olan Kurtuluş için yedi geçit başlıklı makalemizde kurtulu hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort