Farzlardan bazıları

Sual: Haramları maddeler hâlinde bildirdiğiniz benzer biçimde, farzları da bildirebilir misiniz?
CEVAP
Farzlardan bazıları da şunlardır:
1- Tanrı ve Resulüne itaat, [Doğru iman edip, haramlardan sakınmak, farzları yapmak],
2- Ehl-i sünnet itikadını, imanı, farzları ve haramları öğrenmek,
3– Allahü teâlânın varlığını ve yarattıklarını tefekkür etmek,
4- Tanrı’ın azabından güvenilir olmayıp korkmak, rahmetinden de umut kesmeyip ümitli olmak,
5- Allahü teâlânın rızka kefil olduğuna ve rızkın Tanrı’tan olduğuna inanmak,
6- Allahü teâlâyı asla unutmamak [Her işinde Allah’ın rızasını gözetmek],
7- Allahü teâlâya kayra etmiş olduğu nimetleri için şükretmek,
8- Amentüdeki altı esasa inanmak, mânâsını bilmek ve emri altındakilere, küçüklere mânâsıyla beraber öğretmek.
9- Okunan Kur’an-ı kerimi dinlemek,
10- Aksırınca elhamdülillah diyene yerhamükellah demek
11- Verilen selamı almak,
12- Bid’atleri öğrenmek, bunlardan sakınmak ve bu tarz şeyleri Müslümanlara duyurmak,
13- Ehl-i beyti sevmek,
14- Bâtın ilminin artmasını istemek,
15- Emr-i maruf ve nehyi münkerde bulunmak ve bunu yumuşak yapmak,
16- Hubb-i fillah ve buğd-i fillah suretiyle olmak,
17- İslam’ın beş şartını öğrenip uygulama etmek, [Namaz, oruç, zenginse zekât ve hac]18- Ömründe bir kere kelime-i şehadet getirmek, mânâsını bilmek ve inanmak.
19- Peygamberlerin mucize göstermeleri,
20- Resulullah’ın Ehl-i beytine ve hanımlarına saygı göstermek,
21- Resulullah’ın peygamberliğini işitenin, Ona inanç etmesi,
22- Ömründe bir kere salevat getirmek,
23- Dinen yoksul olanın da mahsulünün uşrunu vermesi,
24- Belâlara sabretmek doğrusu isyan etmemek,
25- Bir yerde salih kimse kalmayıp, fesat ve bid’at artınca, salihlerin bulunmuş olduğu yere göçmek,
26- Hayvan keserken Besmele çekmek,
27- Boşadığı hanıma mehir parasını ödemek,
28- Boşanan kadının nafakasını babası, babası yoksa varlıklı akrabasının vermesi,
29- Karısı varlıklı yada Hristiyan olsa bile, bunun nafakasını vermek,
30- Varlıklı olan evlatların, yoksul ana babaya nafaka vermesi.
31- Nafaka eşyasını temin etmek,
32- Babanın, çocuklarına ilim, edep ve meslek öğretmesi.
33- Ana babaya kâfir de olsalar iyilik ve hizmet etmek,
34- Günah olmayan emirleri için ana babaya itaat etmek,
35- Müslüman Emîr’in, İslamiyet’e uygun emirlerine itaat etmek,
36- Eshab-ı kiramın hepsinin salih ve âdil olduğuna inanıp sevmek, hiçbirine dil uzatmamak.
37- Fuhuş sözlerden sakınmak,
38- Her günahı yaptıktan sonrasında tevbe etmek,
39- Haram işlemekten korkan bekârların evlenmesi,
40- Helâl kazanmak, helâl yiyip içmek ve giyinmek,
41- Namazı ayakta kılacak ve oruç tutacak kadar besin almak,
42- Ölmeyecek kadar ve namazı ayakta kılabilecek kadar yiyip içmek,
43- Ölüme yada bir farzı terk etmeye engel olacak tedavi ve kalb hastalıklarının tedavisi,
44- Her asırda yaşayan her milletin, Resulullah’a uyması,
45- Her Müslümanın, müctehidi yansılamak etmesi doğrusu dört mezhepten birinde bulunması,
46- İyi huylu olmak ve terbiye ilmini öğrenmek,
47- Kâinata, öğrenek nazarıyla bakmak,
48- Kanaat etmek,
49- Kaza ve kadere razı olmak,
50- Kafi gelecek kadar rızık kazanmak için çalışmak, [yiyecek, giyecek ve mesken için],
51- Kul ve hak borçlarını ödeyip ölüme hazırlanmak ve borçlunun vasiyet yazması,
52- Sanatına, mesleğine ilişik din ve fen bilgilerini öğrenmek,
53- Müctehidin Eshab-ı kirama uyması,
54- Müftünün müctehid olması, müctehidin kendi ictihadına uyması,
55- Müdara etmek, doğrusu insanlarla iyi idame,
56- Tevekkül etmek,
57- Yedi yaşına gelen çocuklarına, namaz kılmalarını emretmek,
58- Her Müslüman kadının hayz ve nifas bilgilerini öğrenmesi,
59- Sakalı olanın, gusülde sakal diplerindeki deriyi ıslatması,
60- Vücudunda necaset var ise, izale etmek,
61- Abdest ve gusül için şehirde daima su aramak.
62- Namaz kılacağı vakit hayzdan ve cünüplükten gusletmek,
63- Abdestte Şâfiî’de çene altındaki deriyi yıkamak,
64- Meshin üç el parmağı eninde ve uzunluğunda olması,
65- Namazda Kâbe cihetine dönmek,
66- Namaz kılacak kadar sûre yada âyet ezberlemek,
67- Namaza başlarken, Allahü ekber demek.
68- Her yakarma yapılırken niyet etmek,
69- Mâlikî’de ve Şâfiî’de namazda her rekâtta Fâtiha okumak ve rükûda, secdelerde sakin durmak.
70- Bir namazı vaktinde kılmayanın bunu kaza etmesi.
71- Son rekâtta, tehıyyat okuyacak kadar oturmak,
72- Bozulan farzları yeniden kılmak.
73- Adamların Cuma namazı kılması,
74- Nasslarda açıkça bildirilen emirlere inanmak ve uymak,
75- Ölüyü yıkamak, kefenlemek, cenaze namazını bir kere kılmak, kabre defnetmek farz-ı kifâyedir,
76- Salih ve mahrem akrabayı ziyaret etmek,
77- Varlıklı babanın, yoksul çocuğunu evlendirmesi,
78- Sözüne sâdık olmak, doğru söylemek,
79- Şâfiî’de, adam evlatların sünnet olması,
80- Tartı ve ölçüleri hilesiz, doğru kullanmak, doğrusu sanatında, işinde hile yapmamak.

Bir önceki yazımız olan Haramlardan bazıları başlıklı makalemizde haramlardan hakkında bilgiler verilmektedir.

19 defa okundu

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort