Anasayfa » Genel » Domuz eti yemek haramdır

Domuz eti yemek haramdır

Sual: Domuzun her insana, ipek ve altının erkeklere haram edilişinin hikmeti nedir?
CEVAP
Dinimizde bir şey haram ise, hikmetini bilmesek de onun haram olduğuna inanmak gerekir. Muhammed aleyhisselamın peygamber olarak bildirdiği şeylere akla uygun olduğu, ya da deneyim ile anlaşıldığı için inanmak inanç olmaz. Bundan dolayı bu, aklı onaylama etmek anlama gelir. Haramlarda muhakkak vücuda zarar veren bir şey aranmamalıdır!

Domuz, her türlü necaseti yiyen oldukça kirli bir hayvandır. Zararı dokunan olduğundan yalnız Türkler değil, Avrupalılar da, bir hiç kimseye hakaret etmek için “Domuz” derler.

Tevrat’ta domuz eti yasak edilmiş olduğu için, bugünkü Yahudiler bile domuz eti yemezler.

Bugün tıp, insana en oldukça zarar veren ve hastalık bulaştıran etin domuz eti bulunduğunu tespit etmiştir.

Domuz eti yiyenlerde [safra kesesi iltihabı, apandisit, bağırsak iltihabı, çeşitli çıbanlar, mafsal kireçlenmeleri, damar sertliği, romatizma, grip, tansiyon yüksekliği, kalb anjini, enfarktüs gibi] çeşitli hastalıkların görüldüğü meydana çıkmıştır.

Domuz etinde bulunan gelişme hormonunun kansere sebebiyet verdiği açığa çıkmıştır. Domuz eti ile geçen trişinoz hastalığının bugün bile tedavisi yoktur.

Domuz şeridi [tenya], mide ve bağırsak yolu ile kana geçerek, göz, beyin şeklinde mühim organlarda ağır hastalıklara, hatta ölüme sebep olmaktadır.

Domuz eti yiyenlerde, kıskançlık hislerinin dumura uğramış olduğu, namusunu kıskanmadığı tespit edilmiştir. Domuz yağı, E vitaminini aniden yok eder. İnsan, E vitamininden yoksun kalınca nesli söner, E vitamininin yokluğu sevgiyi, aşkı yok eder.

E vitamininin noksanlığında erkeklerde kısırlık, hanımlarda çocuk düşürme hastalığı ortaya çıkar. E vitamini yağlardaki acılaşmayı önler.

E vitamini tükenince A vitamini acılaşmayı önleyemez. A vitamininin yokluğunda da cinsiyete menfi yönde tesir eder. Domuz eti ve yağı yiyenlerde karakter değişikliğinin ortaya çıkmış olduğu da tespit edilmiştir.

Domuz etinin, öteki hayvan etlerine hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstelik hazmı güç, protein kıymeti oldukça düşüktür.

Domuzun daha başka zararları da tespit edilse, gene de (Kesinlikle bu yada şu sebepten dolayı domuz haram edilmiştir) denilemez. Fakat asla ziyanı tespit edilmese de dinimiz yasak etmiş olduğu için, domuz etini yemek haramdır.

İpek ve altının erkeklere haram ediliş sebebine de bu açıdan bakmak gerekir.

Sual: Domuz eti yerken besmele çekmenin hükmü nedir?
CEVAP
İbni Hacer-i Mekki hazretlerinin Zevacir adlı eseri ile, birkaç kitabından aldığımız, küfre düşüren söz ve işlerden bazıları şunlardır:
– Kati haram olduğu malum bir şeyi yiyip içerken besmele çekmek. Sözgelişi şarap içerken yada domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.
– Kâfirlerin dini âyinlerini, bayramlarını beğenmek. Sözgelişi zaruretsiz bir Hristiyanın Noelini kutlama etmek. Nevruz günü yumurta boyamak.
– Meşhur bir harama helal, meşhur bir helale haram demek. Sözgelişi domuz yağı helal, üzüm suyu haram demek.

Domuz yağı helal diyenler
Sual: Reşat Halife
denilen Mısırlı mezhepsizin kurduğu 19 culuk dinindekiler, (Tanrı Kur’anda domuz etini haram ediyor, yağına haram demiyor. Domuz yağı helaldir) diyorlar. Domuz eti haramsa yağı iyi mi helal olur ki?
CEVAP
Bu sözde birkaç hata var:
Birincisi mantık, benzetme hatası. Bir hayvan leş ise, eti kirli, yağı temiz olmaz. Reşat Halifenin mantığı ile Allahü teâlâ yalnız etine haram dedi, yağına yada pisliğine demedi diye, domuzun pisliğine helal denir mi asla?

İkincisi
, haram edilmiş hayvanların hepsini Kur’anda bulmak mümkün mü? Sözgelişi Kur’anda köpek eti yasaklanmıyor, yılan çıyan, kartal şeklinde hayvanların haram olduğu yazmıyor. Kur’anda bulamadım diye Tanrı’ın Resulünün haram etmiş olduğu bu hayvanlara helal denir mi? İnanmadıkları Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(İhtilaflı bir işin hükmünü öğrenmek için Kur’ana ve Sünnete bakın!) [Nisa 59]

(İhtilaflı şeyleri insanlara açıklayasın diye bu Kitabı sana indirdik.) [Nahl 44, 64]

(Resule itaat eden, Tanrı’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

(O Peygamber, güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar.) [Araf 157]

Allahü teâlâ, yalnız Kur’ana bakın demiyor, Sünnete de bakın, Resulüme uyun diyor. Kur’anı o açıklar diyor. Tanrı’ın bu âyetlerine inanmayan Kur’ana ve Tanrı’a inanmış olur mu? Bunun için (Yalnız Kur’an) diyen sapıklar, kesinlikle Kur’ana ve Tanrı’a inanmıyorlar. Hadis-i şeriflerde hangi hayvanların yenilip yenilmeyeceği açıkça bildirilmiştir. Kur’an-ı kerimi açıklamak gerektiği şeklinde hadis-i şerifleri de açıklamak gerekir. Kur’anda, (Bilmiyorsanız âlimlere mesele) da buyuruluyor. (Nahl 43)

Bu âyetler, Resulullahın sözünün dinde kanıt olduğu şeklinde, âlimlerin de kanıt bulunduğunu bildiriyor. Bu tarz şeyleri kanıt olarak kabul etmeyen Kur’ana iyi mi inanmış olur ki? (Yalnız Kur’an) diyenler Tanrı’a, Kur’ana ve Onun Resulüne inanmayan tesettür düşmanı kimselerdir. Resulullahın sözünü kabul etmeyenlerin kâfir oldukları gene Kur’anda bildiriliyor:
(Tanrı ile resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi içinde bir yol tutmak isteyen kâfirdir.) [Nisa 150,151]

19’cu, direnme ederek diyor ki:
Domuz yağının haram olmadığını, Tanrı’ın elçisi Reşat Halife, 6. surenin 145 ile 146. âyetini birbiri ile kıyaslayarak yapmıştır.
CEVAP
O âyetler yeni mi indi? Resulullah efendimiz o âyetleri iyi mi deklare etti? 1400 senedir binlerce İslam âlimi geldi. Hangi İslam âlimi domuz yağı helal dedi ki? 146. âyette Yahudilere eti yenen hayvanlardan koyun ve sığırın iç yağının haram edilmiş olduğu bildiriliyor. Buradan domuz yağının helal olduğuna iyi mi benzetme edilir ki? Ne diye Reşat Halife’nin kıyasına inanıyorsun da, Resulullahın bildirdiğine inanmıyorsun? Allahü teâlâ, Resulüne vahiy ile bildirmiş O da bizlere bildirdi. Tanrı’a inanan vahye de inanır. Resulünün sözleri vahye dayanır. (Necm 4)

19’cu gene inatla diyor ki:
Bence içki günah diye üzümü yasaklamak şeklinde, domuz eti günah diye yağını, derisini ve gerisini yasaklamak anlamsızdır.
CEVAP
Dini yargı hakkında sence, bence olur mu? O süre insan sayısınca din olur. Buna da din değil, dinsizlik denir. Dinde nakil esastır. Din detayları zaman içinde değişmez. Tanrı ve Resulünün sözleri senettir. Bu yüzden, bizim gibilerin Kur’an hakkında görüşleri geçersizdir. Bundan dolayı hadis-i şerifte, (Kur’anı kendi görüşüne bakılırsa açıklayan kâfir olur) buyuruluyor.

Domuzlu kedi maması
Sual:
Kedi mamalarında domuz eti de oluyor. Kedinin bu mamayı yemesi günah olur mu?
CEVAP
Hayvana hiçbir şey günah olmaz. Bunu yedirene de günah olmaz. Domuz eti olmayanları tercih etmek iyi olur.

Domuz yağı yenmez
Sual: (Ben resulüm doğrusu peygamberim) diyecek kadar sapıtan ve bâtıl bir din kuran Mısırlı Reşat Halife, (Domuzun eti haram, fakat yağı helâldir, şundan dolayı Kur’anda domuzun yalnız etinin haram olduğu bildiriliyor, yağı ve başka yeri denmiyor) diyor. Domuzun eti haram olunca, yağı, bağırsakları ve bağırsaklarındaki pislikleri helâl olur mu?
CEVAP
Normal olarak helâl olmaz. İslam âlimleri, (Bid’at ehli Kur’an-ı kerimi anlayamaz) buyuruyor. Kur’an-ı kerim sanki Anayasa gibidir. Anayasa kanunlarla açıklanır. Âyet-i kerimeler ve hadis-i şerifler, genel anlamda şartsız söylenir. Şartsız söylenince, bazı şartları olur. Sözgelişi Kur’an-ı kerimde, (Kan haramdır) buyuruluyor. Buradan her çeşit kanın haram olduğu anlaşılmaz. Resulullah efendimiz, “sallallahü aleyhi ve sellem” akan kanın haram bulunduğunu bildirmiştir. Karaciğer ve bir kan deposu olan dalağın içindeki kanın haram olmadığını açıklamıştır. Etlerin içinde bulunan kanlar da haram değildir. Gene aynı âyet-i kerimede, başka hayvan tarafınca öldürülen hayvanın da, yenmeyeceği bildiriliyor. Bunun şartlarını da Peygamber efendimiz şu şekilde açıklıyor:
(Eğitilmiş av köpeğini, Tanrı’ın adını anarak av üstüne gönderdiğin süre, senin için tuttuğu avı öldürmüş olsa bile onu ye! Sadece köpek yakaladığı avı yemişse o yenmez, şundan dolayı yakaladığı avı kendi için tutmuş olur.) [Buhârî]

Bu hadis-i şerifin açıklamasını da, fıkıh âlimleri kitaplarına yazmışlardır:
Eğitimli bir tazı, bir tavşanı öldürüp getirse, bakılır, eğer kendi için öldürmüşse, doğrusu birazını yemişse o yenmez. Asla dokunmadan getirmişse yenir. Onun için tazıya, alışıp da tavşanı yemesin diye, pişmiş et verirler. Bu tarz şeyleri âyet-i kerimeden ve hadis-i şeriften biz iyi mi çıkartırız ki?

Gene âyet-i kerimede, boğazlanmadan ölen hayvanın yenmeyeceği bildiriliyor. Peygamber efendimiz bunun istisnasının bulunduğunu açıklayıp buyuruyor ki:
(Size iki meyte [ölmüş hayvan] ve iki kan helâl kılındı. İki meyte balık ve çekirge, iki kan da karaciğer ve dalaktır.) [İbni Mace]

Peygamber efendimiz bunu açıklamasaydı, ilmihal kitaplarından işin doğrusunu öğrenmeseydik, balık yiyemezdik. Kanı açıklamasaydı, dalağı yiyemezdik. Hâlâ âyet-i kerimeyi anlamayıp dalağa haram diyenler var.

Reşat Halife, bid’at ehlinin daniskasıdır. Kur’anı anlaması asla mümkün olmaz. (Domuzun yalnız eti haramdır) demesi bunu açıkça gösteriyor. Demek domuzun pisliğine de helâl diyebiliyor. Kur’anda yazmıyor diye, köpek etine helâl diyen zındıklar azca değildir. Allahü teâlâ, Peygamber efendimizi niye gönderdi? O, Kur’anı açıklamasaydı, köpek etinin haram bulunduğunu kim nereden bilecekti? Çinliler şeklinde, önümüze ne haşerat çıksa yerdik. O hâlde, âyet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin açıklamaları olan saygın ilmihâl kitaplarıyla amel etmeliyiz.

Bir önceki yazımız olan İçki, dinimiz ve sağlığımız başlıklı makalemizde dinimiz hakkında bilgiler verilmektedir.

8 defa okundu

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort