Anasayfa » Genel » Dini Bilgiler » RUKYE NEDİR

RUKYE NEDİR

Rukye Bir işin olması için tabiatüstü güce başvurmak, hastanın Şifa bulması için kendisiyle ilticada bulunduğu (sığındığı) efsun, nefes, üfürük, okuyup üflemek anlamlarına gelmektedir. Rukye, esasen bir tedavi yöntemidir. Farsça efsun kelimesiyle hemen hemen ayni işlevi görür. Doğal hayatın bir tezahürü olarak karşımıza çıkan rukye, kı-[fil tedavi yöntemlerinin sayısız bela ve musibetlere karşı verdiği amansız mücadelede bir hamledir. insanın rukye ile tedavi olmalarını hiç garipsememek ve Eskilerin dediği gibi “Koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi olur.” misali; doktoru, hasmesi olmayan insanlar bu tür tedavi yöntemlerini kullanıp geliştirmişlerdir. imıkânlan kısıtlı bütün toplumlarda da değişik isimlerde anılsa da rukye tipi tedavi usulleri kullanılmıştır. islam öncesi Arap toplumunda rukye ile tedavi oldukça yaygındı. Birçok hastalık rukye ile bertaraf dilirdi. Rukye ile uğraşmak mesleki bir bilgi gerektirirdi ikrime ve Mücahit’ten nakille, cahiliye dönemi :almak, kapıp almak, me’hazı küçük ve ince her bir seye, şeytana yaklaştıran ve ondan yardım gören amel, sebebi gizli olmakla beraber, gerçeğin aksine tahayyül yıldızcılik, şarlatanlık, hilekklik yolunda cereyran eden her hangi bir şey, imkansız şeyleri. yapmakla ortaya çıkan, (bir takım) özel kelimelerin söylenmesi veya özel işlemlerin yapılmasıyla oluşan gizli güç, belli bir amaca ulaşmak için doğaüstü güçleri kullanmayı hedefleyen eylem ve işlemler, fettanlik, şiir ve güzel söz söyleme gibi insanı bağlayan sanat, bilinen yollarla sağlanamayan şeyleri elde etmek, birine zarar vermek yada zarardan korumak için bir takım gizli güçleri kullanılarak doğayı ve doğa yasalarını zorla etkileme amacı ;güden işlemlerin tümü,9 tekil, özel bir kudret; türünde ek, yalnız insanın içinde bulunan, yalnız büyü sanatlıyla serbest bırakılabilen, kendini sesiyle ifade eden ve ayinin uygulanması yoluyla aktarılan bir güç, eski inançlardan geriye kalanlar,” doğaüstünün kullanıldığı bir mekanizmayla, olayların akışını etkileyebileceğini iddia den bir kimse tarafından ortaya konan sistemlerin cinini belirleyen bir terim, tabiatüstü gizli güçlerle yahut :kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanılan bazı tabii nesneler kullanılarak zararlı, faydalı veya koruma gayesiyle bazı sonuçlar elde etmek için yapılan işler, kişinin benzer koşullardaki bir insana davranacağı biçimde davranarak, ruhları etkileme sanatı, şeklinde değişik anlamları ihtiva etmektedir. Sihir veya büyünün başlıca gayesi, bitkileri, hayvanları, insanları, doğal olayları, güçleri veya nesneleri kullanarak veya kontrol ederek birine iyilik ya da kötülük etmek suretiyle maddi veya manevi bir menfaat ve başarı sağlamaktır. Bu anlamda büyü, tarihin çok eski dönemlerinden beri her toplumda yapılmış ve yapılmakta olup antropoloji, sosyoloji, fenomenoloji, dinler tarihi, etnoloji, mitoloji gibi bilim dallarıyla uğraşanlar büyünün nitelik ve özellikleri, tarif ve tasnifi, ile büyünün ilişkisi, benzer ve farklı yönleri vb. kosullar üzerinde durmuşlar, sonuçta bu alanda çok geniş bir literatür oluşmuştur.

Bir önceki yazımız olan Sihir Ne Demektir? başlıklı makalemizde Sihir Ne Demektir? hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Mekruh Nedir ? Namazın Mekruhları Nelerdir?

Bir önceki yazımız olan VELAYET-İ FAKİH; TÜM MUSTA’ZAF VE MÜSLÜMANLARIN İMAMI VE REHBERİDİR!.. başlıklı makalemizi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.