Anasayfa » Genel » Dini Bilgiler » Recep Ayı-Recep-i Şerif

Recep Ayı-Recep-i Şerif

Receb-i Şerif ayı, hicrî ayların yedincisi olup, Ramazan ayından iki ay evvelinde yer alan dinimiz kapsamında önemli bir ay niteliğini taşımaktadır. Ayrıca fazileti açısından da önemli bir ayrı yere sahip olan Receb ayı, Miraç ve Regaib gibi mübarek geceleri de içerisinde barındıran önemli bir ay olmaktadır. Bu her iki özel gecenin içerisinde yer alması bu ayın daha da faziletli kılınmasını sağlamaktadır. Müslümanlar için bir diğer önemli etkenlerinden biri de Kur’ân’da geçen dört önemli haram aylardan bir tanesi olmasının sebebini taşımaktadır. Bu kapsamda Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in duasında geçen ve rivayete göre Enes b. Malik (R.A.) tarafından vurgulanan deyimine göre;

“Receb ayı Allah-û Teâlâ’nın, Şaban benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” Diye buyurmuştur.

RECEB AYININ ALLAH’IN AYI DENMESİNDEKİ SEBEP NE?

Receb ayı Allah’ın ayıdır denilmesi, bu mübarek dört haram aydan biri olmasının bir diğer yanı Allahın şerefine işaret ettiği için olduğudur. Genel manada baktığımızda tüm aylar, yıllar ve tüm zaman dilimi şüphesiz yeryüzünde ve gökyüzünde yer alan tüm eşya ve her şey gibi Allah’ın iken, neden Receb ayı Allah’ındır husus etki etmiştir gibi sorulara ümmetin baya merakını sarmıştır. Buradaki anlam, Receb ayı’nın Allah-û Teâlâ’nın ayı olmasının sebebi izzeti kullarını en çok bu ayda affetmesi ve tövbe eden kullarının en çok bu ay içerisinde bağışlandığı üzerine olmaktadır.

Günahların bağışlandığı ve Allah-û Teâlâ’nın bu ay nezdinde kullarının birçoğunu bağışladığı dile getirilir. Receb ayında geçen kelimelerde “Rec” kelimesi Allah-û Teâlâ’nın rahmetine, “Cim” harfi Allah-û Teâlâ’nın cömertliliğine ve geriye kalan “Be” harfi ise birr u ihsanına delalet ettiğinden ötürü bu anlamlar yüklenmiştir. Receb ayı boyunca Allah-û Teâlâ kullarına 3 farklı şekilde izzet ve ikram’da bulunur. Bu izzeti ikramlardan ilki “az emek sarf edip rahmet ve bereket; ikincisi bu aya hürmet eden kullarına cömertlikte sınır tanımama ve son olarak üçüncü ayda ise Allah-û Teâlâ’nın cefasız birr u ihsan niteliğinde iyiliğin tabanını kullarına göstererek onları bağışlaması üzerine olmaktadır. Bu nedenledir ki; Allah-û Teâlâ’nın biz kulları için bu ayın hürmetine tövbe kapısını, mağfiret(bağışlama) eyleme ve affetme üzerine olduğu anlamaktayız. Bizlere düşende her zamankinden daha çok Receb ayında Rabbimize ellerimizi açarak tövbe ve dualar edip, namazlarımızı kaçırmadan kılarak Rabbimizden af dilemeliyiz. Enes b. Malik (R.A.)’den rivayeti üzerine Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in Receb ayına giriş vaktinde;

“Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazan”

“Ey Rabbim! Receb ve Şaban ayını biz kullarına mübarek eyle. Ve bizleri Ramazan-ı Şerif’e ulaştır” diye dua ederlerdi.

RECEB AYI GECELERİNE AİT NAMAZLAR

Birinci Gece: Yirmi rekât namaz kılınarak, her rekât için Hamd ve sonrasında ise İhlas suresi okunmalıdır.

İkinci Gece: On rekât namaz kılınır, her rekât için Hamd ve sonrasında ise sadece bir defa “Kâfirun suresi” okunmalıdır.

Üçüncü Gece: On rekât namazın ardından, Hamd ve akabinde beş defa “Nasr suresi” okunmalıdır.

Dördüncü Gece: Yüz rekât namaz kılınır ve her rekât için Hamd ve Felak suresi okunur. İkinci rekât için ise Hamd suresinden hemen sonra Nas suresi bir defa okunmalıdır.

Beşinci Gece: Altı rekât namazdan sonra, her rekât için Hamd ve akabinde İhlas suresi okunmalıdır.

Altıncı Gece: İki rekât namaz kıldıktan sonra her bir rekât için Hamd, sonrasında ise yedi defa olmak üzere Ayet-el Kürsi okunmalıdır.

Yedinci Gece: Bu gece için dört rekât namaz kılınmalıdır. Her rekâtta Hamd başta olmak üzere sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sureleri üçer defa olmak kaydıyla okunmalıdır. Namaz bitiminden hemen sonrasında ise on defa salavat gönderilmelidir. Akabinde on defa da “Subhanallahi ve’I-hamdulillahi ve la ilahe ilellahu vallahu ekber” denmelidir.

Sekizinci Gece: Bu gece için yirmi rekât namaz kılınmalı, her rekât için Hamd ve ardından sırasıyla İhlas, Kâfirun, Felak, Nas sureleri üçer defa okunmalıdır.

Dokuzuncu Gece: İki rekât namaz kılındıktan hemen sonra her rekâtta Hamd ve akabinde beş defaya mahsus olmak kaydıyla Tekasur suresi okunmalıdır.

Onuncu Gece: On iki rekât namaz kılınır, Hamd suresinden hemen sonra üç defa İhlas Suresi okunur.

On Birinci Gece: İki rekât namaz kılınmalı, her rekât için Hamd, sonrasında ise iki defa Ayet-el Kürsi okunmalıdır.

On İkinci Gece: On rekât namaz, sonrasında her rekât için Hamd ve akabinde on defa “Amen’er-resul” ayeti okunmalıdır.

On Üçüncü Gece: On rekât namaz kılınarak, her rekât için Hamd suresi ve akabinde ise Adiyat suresi, ikinci rekâtta Hamd’dan hemen sonra Tekasur suresi okunmalıdır.

On Dördüncü Gece: Otuz rekât namaz kılınır, her rekât için Hamd, sonrasında ise bir İhlas suresi ve bir de Kehf suresinin son ayeti okunmalıdır.

On Beşinci Gece: Otuz rekât namaz kılınmalıdır. Her rekât için ise Hamd suresi, sonrasında ise on defa İhlas suresi okunmalıdır.

On Altıncı ve Yedinci Geceler: Otuz rekât namaz kılınır. Kılınan her rekât için ise Hamd suresi ve sonrasında birer defa İhlas ve Kehf suresinin son ayeti okunmalıdır.

On Sekizinci Gece: İki rekât namaz kılınır ve her kılınan rekât için önce Hamd suresi, sonrasında ise sırasıyla onar defa İhlas, Felak, Nas sureleri okunmalıdır.

On Dokuzuncu Gece: Dört rekât kılınmalıdır. Kılınan her rekât için ise önce Hamd suresi, sonrasında ise on beşer defa Ayet-el Kürsi ve İhlas sureleri okunmalıdır.

Yirminci Gece: İki rekât namaz kılınmalıdır. Kılınan her rekât için önce Hamd suresi, sonrasında ise beş defa Kadir suresi okunmalıdır.

Yirmi Birinci Gece: Altı rekât namaz kılınmalıdır. Her rekât için evvel Hamd suresi, sonrasında ise onar defa olmak üzere sırasıyla Kevser ve İhlas sureleri okunmalıdır.

Yirmi İkinci Gece: Sekiz rekât namaz kılınmalıdır. Kılınan her rekât için önce Hamd suresi, sonrasında ise yedi defa Kâfirun suresi okunmalıdır. Namaz sonrasında ise on defa salavat getirerek beraberinde on defa “Estağfirullah” söylenmelidir.

Yirmi Üçüncü Gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekât için ise önce Hamd suresi, akabinde beş defa Duha suresi okunmalıdır.

Yirmi Dördüncü Gece: Kırk rekât namaz kılınmalıdır. Kılınan her rekât için Hamd suresi, sonrasında ise bir defa İhlas suresi okunmalıdır.

Yirmi Beşinci Gece: Yirmi rekât namaz kılınır(Bu namaz akşam ve yatsı namazının aralığında kılınmalıdır). Kılınan her rekât namaz için ilkin Hamd suresi, sonrasında ise birer adet İhlas suresi ve “Amener-Resulü” okunmalıdır.

Yirmi Altıncı Gece: On iki rekât namaz kılınmalıdır. Kılınan her rekât namaz için ise bir Hamd suresi, sonrasında ise dört İhlas suresi okunmalıdır.

Yirmi Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu ve Otuzuncu Gece: Bu dört gün içinde geçerli olmak üzere on iki rekât namaz kılınmalıdır. Kılınan her rekât namazda bir Hamd suresi, sonrasında ise onar defa sırasıyla olmak üzere Â’lâ ve Kadir sureleri okunmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Cemre düşmesi ve ilk cemre ne zaman düşer? başlıklı makalemizde cemre düşmesi, cemre düşmesi hava ve cemre düşmesi nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.