Kabir azabından kurtulmak için

Sual: Kabir azabından kurtulmak için ne yapmak gerekir?
CEVAP
Kabir yada Cehennem azabından kurtulmak için itikadı muntazam bir Müslüman olmak ve dinimizin emirlerine riayet etmek, yasakladıklarından kaçmak şarttır.

Kabir azabı en oldukça, üzerine idrar sıçratan ve Müslümanlar içinde söz taşıyana olur. Cuma günü yada gecesi ölenler, her gece Tebareke [ve secde] suresini okuyanlar ve ölüm hastalığında İhlâs suresi okuyanlara mezar suali olmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Namaz kılmayanın kabri ateşle dolar. Gece-gündüz onu yakar. Bir tinnin, her namaz vaktinde onu sokar.) [Kurretül-uyun]

(Tebareke suresini okumak mezar azabından korur.) [İbni Mürdeveyh]

(Cuma günü yada gecesi ölen mümine mezar azabı olmaz.) [Tirmizi, Ebu Nuaym]

(Sadaka, mezar azabından korur.) [Beyheki]

(Kovuculuk, mezar azabına sebep olur.) [Beyheki]

(Kabir azabının bir çok, üstüne idrar sıçratmaktan olacaktır.) [İ.Mace, Nesai, Hakim, Dare Kutni]

(Cuma gecesi “Fâtiha” ve 15 kere “İzâ zülzilet” okuyarak iki rekât namaz kılan mezar azabından güvenli olur.) [Deylemi]

(Fisebilillah gözcü olarak vefat eden mezar azabı görmez.) [İ. Ahmed]

(Recebin ilk Cuma gecesini ihya eden [saygı gösteren], mezar azabından kurtulur.) [S. Ebediyye]

(Kabir, ahiret konaklarından ilkidir. Bundan kurtulan için ötesi kolaydır. Kurtulamayana ise ötesi oldukça zor olsa gerek.) [Tirmizi]

(Bir müminin kabrini ziyaret ederken, Allahümme inni eselüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselam en la tüazzibe hazelmeyyit derse, o ölünün azabı kıyamete kadar kaldırılır.) [Etfal-ül müslimin]

Hazret-i Ali’den gelen bir rivayette, mezar azabından kurtulmak için, şunlar tavsiye edilmiştir:
1- Âyet-el-kürsiyi oldukça okumak.
2- Cuma günleri iki rekât namaz kılmak. [Kaza namazı borcu olan nafile namaz kılamaz. Birinci rekatte Fatiha ile Tebareke, 2. rekatte Fatiha ile İhlâs okunur.]3– Her gün yüz İhlâs okumak. (Zühre-tür-Riyaz)

Kabir azabından kurtulmak için
Sual: Kabirde azab var mıdır eğer kabirde var ise bu azabtan korunmak, kurtulmak için ne yada neler yapmalıdır?
Yanıt:
İslâm alimlerinin büyüklerinden olan İmâm-ı Rabbânî hazretleri, mevzu ile ilgili olarak buyuruyor ki:
“Kabirde azab yapılacağı sahih ve meşhur hadislerle, hatta Kur’ân-ı kerimdeki âyetlerle bildirilmiştir. Ölülerin hâli, dünyadaki dirilerin yaşamı benzer biçimde değildir. Dünyanın nizamı için, buradaki hayatta hem his, hem de istekle, irade ile hareket vardır. Kabir hayatında, ölülerin azab ve acı duymaları için yalnız hissetmeleri yetişir. Kabirde ruhun bedene bağlanması, diri iken bağlanmasının yarısı kadardır. İşte bunun için ölüler, azabı duydukları hâlde, hareket etmez ve kıpırdayamazlar.

Kabir azabı, rüya benzer biçimde değildir. Kabir azabı, azabın görüntüsü değil, azabın kendisidir. Kabir azabı, ahiret azablarındandır. Dünya azabları, ahiret azabları yanında asla kalır. Eğer ahiret azablarından bir kıvılcım dünyaya gelse, her şeyi yakar, yok eder.”

Peygamber efendimiz mezar yaşamı hakkında:
(Kabir, dünya konaklarının sonu, ahiret menzillerinin ilki olup, ya Aden bahçelerinden bir bahçe, ya da Cehennem çukurlarından bir çukurdur.) buyurmuşlardır.

Kabir ehli de acı ve zahmet çekmiş olduğu için Peygamber efendimiz, ölünün kemiklerini kırmayı yasaklamıştır. Kabrin üzerine oturan bir hiç kimseye:
(Ölüye kabirlerinde eza etmeyiniz! Diriler, evlerinde, elem, zahmet duyup hissettikleri benzer biçimde, ölü de kabrinde öylece elem ve eza duyar) buyurmuşlardır.

Meyyit, kabre konulunca, ne kadar salih, iyi kimse olsa da mezar onu sıkar. Sa’d bin Muâz hazretleri, eshâb-ı kiramdan, sayısız erdem ve kerametler sahibi bir zat idi. Hatta vefat edince Arş-ı rahman onun için titremişti. Buna karşın kabre konulduğunda toprak onu sıktı. Peygamber efendimiz;
(Toprak Sa’d bin Muâz’ı öyleki sıktı ki, iki tarafındaki kemikler birbirine geçti.) buyurarak haber verdi.

Kabir, Eshab-ı kirama bu şekilde olursa, acaba bizlere iyi mi olur! Ya bir de imansız ölenlerin hali nice olur?

Ebülleys-i Semerkandî hazretleri buyuruyor ki:
“Kabir azabından kurtulmak isteyen, namaza devam etmeli, sadaka vermeli, Kur’ân-ı kerim okumalı, Allahü teâlâyı oldukça tesbih etmeli; hainlikten, dedikodudan ve üstüne idrar sıçratmaktan kaçmalıdır.”

Bir önceki yazımız olan Herkesi kabir sıkar başlıklı makalemizde herkesi ve kabir hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.