Kimler Cennete girer?

Sual: Genel olarak kimler Cennetlik, kimler Cehennemliktir?
CEVAP
Allahü teâlâya inanan, Onun buyruk ve yasaklarına riayet eden, hepsini beğenen kimse şu demek oluyor ki Müslüman olarak ölen Cennete gider. Bunun tersi olan da Cehenneme gider. Genel anlamda iyi huylular Cennete, fena huylular Cehenneme gider. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Cennete gidecek olanları haber veriyorum, dikkatli kulak verin. Zayıftır, mazlumdur, güçleri yetmez. Bir şey için yemin ederlerse, Allahü teâlâ, bu Müslümanların yeminlerini, muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları da bildiriyorum: Sertlik gösterirler ve kendilerini üstün görürler.) [Tirmizi, Ebu Davud]

Aden mi, Cehennem mi daha kolay?
Sual
: Cennete gitmek mi, yoksa Cehenneme gitmek mi daha kolaydır?
CEVAP
İkisi de kolaydır. Doğru inanan, Müslüman olarak ölen Cennete, inanmayan, kâfir olarak ölen Cehenneme gider.

Nefsine uyanın Cehenneme gitmesi oldukca kolay, Cennete gitmesi ise oldukca zor olsa gerek. Cehenneme gitmek için hiçbir yasağa riayete gerekseme yoktur; fakat Cennete gitmek için birçok kurallar vardır. Ilkin doğru inanç, sonrasında haramlardan kaçmak ve ibadetleri yapmak… İki hadis-i şerif meali:
(Cehennem nefse hoş gelen, Aden ise nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır.) [Buhari]

(Cenneti isteyen de, Cehennemden korkan da uyumaz. Aden zorluklarla kuşatılmıştır, dünya ise lezzet ve şehvetlere bürünmüştür. Onun lezzet ve şehvetleri sizi Cennetten alıkoymasın.) [Ramuz]

Cennete girecek hayvanlar
Sual:
İstisna olarak cennete girecek hayvanlar hangileridir?
CEVAP
Cennete girecek olan hayvanlar:
1- Salih aleyhisselamın devesi,
2- İbrahim aleyhisselamın danası,
3- İsmail aleyhisselamın koçu,
4- Musa aleyhisselamın sığırı,
5- Yunus aleyhisselamın Yunus adı verilen balığı,
6- Üzeyr aleyhisselamın merkebi,
7- Süleyman aleyhisselamın karıncası,
8- Belkıs’a gönderilen hüdhüd,
9- Eshab-ı Kehf’in Kıtmir isminde köpeği,
10- Muhammed aleyhisselamın devesi.
Bu hayvanların, Cennete koç şeklinde gireceği bildirilmiştir. (Mişkatül-Envar, Şir’at-ül-islam şerhi)

Deli Cennete gider mi?
Sual:
Deli, ahirette nereye gider? Doğuştan deli ise yada sonradan delirmişse ne olur?
CEVAP
Allahü teâlâ, inanç ve ibadette kullarından gücü yetmediği şeyleri istememiştir. Bunun için, Müslüman iken deli olan, uykuda iken ölen kimse, bu halinde imanlı bulunduğunu onaylama etmiyorsa da, Müslümanlığı devam etmektedir. Kâfir iken deliren de küfrünü duyuru etmiyorsa da, önceki sövgü hâli devam etmektedir.

Doğuştan deli olan Müslüman evladı Cennete gider. Kâfir evlatları için yedi tane değişik kavil vardır. O kavillerden biri, onlar da Cennete gidecektir. O kavillerin birine bakılırsa de, hesaptan sonrasında toprak olacaktır.

Son sözün önemi
Sual:
(Son sözü La ilahe illallah olan cennete girer) hadis-i şerifinden murat nedir? Bir mümin ansızın ölse, Tanrı diyemese cehenneme mi gider?
CEVAP
Son sözün kelime-i tevhid olması koşul değildir. İmanlı ölen hepimiz er geç cennete girecektir. (Son sözü La ilahe illallah olan cennete girer) hadis-i şerifinden murat; cehenneme uğramadan cennete gireceğinin müjdesidir. Yoksa her Müslüman, velev ki fâsık olsun, günahlarının cezasını çektikten sonrasında da cennete girecektir. (İbni Abidin)

Demek ki son sözü kelime-i tevhid olmak ayrı bir müjdedir.

Cennete giremez
Sual:
Fıkıh kitaplarında, cemaatle namaz kılmanın önemi anlatılırken, (Cemaati özürsüz terk eden, Aden’in kokusunu duyamaz) deniyor. Kokusunu duyamaz ne demek? Şu demek oluyor ki cemaat sünnetini terk eden kâfir olmayacağına bakılırsa, Cennete gider de, Cennetteki kokuları mı duyamaz?
CEVAP
(Cennetin kokusunu duymaz) demek, Cennete asla girmez, kokusu duyulacak yerlerden bile geçemez anlama gelir. Şu demek oluyor ki cemaati kasten terk eden, ehemmiyet vermeyen kâfir olur. Yalnız cemaat sünnetini değil öteki sünnetleri de, yapmayan değil, onlara ehemmiyet vermeyen kâfir olur. Yapmayan sevabından yoksun kalır. Fakat (Sünnetin ne önemi var) derse, sünnete kıymet vermemiş olur. Bu da küfürdür. Bir özürle yada tembellikle cemaate gitmeyen kâfir olmaz.

Cennetin bedeli
Sual:
Deylemi’de bildirilen, (Cennetin bedeli Lâ ilâhe illallah, nimetin bedeli de Elhamdülillah’tır) hadisine bakılırsa, bir gayrimüslim, lâ ilâhe illallah dese, Cennetin bedelini ödeyip, onu satın almış olmaz mı?
CEVAP
Kur’an-ı kerimin bazı âyetleri, diğerlerini açıklamış olduğu şeklinde, hadis-i şeriflerin bir kısmı da diğerlerini açıklar. (Şartsız bildirilen haberler, şartlı olarak anlaşılır) ifadesi, dinimizde bir kuraldır. Müslüman olmayan kimse, kesinlikle Cennete giremez. Bir gayrimüslim, lâ ilâhe illallah dese de Cennete giremez. İmanın altı şartına inanma mecburiyeti vardır. İnanmak da yetmez, ek olarak beğenerek söylemek gerekir. Dille söylemek de yetmez, kalble onaylama etmek de şarttır.

İhlas da şarttır, (Sadece ihlâsla, lâ ilâhe illallah diyen Cennete girer) hadis-i şerifi ihlâssız söylemenin değersiz bulunduğunu gösteriyor. Peki, ihlâs nedir? Bunu da Peygamber efendimiz açıklıyor, (İhlâs, haramlardan sizi menetmesidir) buyuruyor. (Bezzar, Hatib)

İmanın alameti, farzları yapmış olup haramlardan sakınmaktır. Haramlardan sakınılmıyorsa, ihlâs yok anlama gelir. Yalnız ihlâs yetmiyor, kalble onaylama de gerekiyor. Bir hadis-i şerif meali:
(Kalble onaylama edip, ihlâsla kelime-i şehadeti söyleyen Cennete girer.) [Taberani]

Bir de bu tarz şeyleri beğenmek şartı vardır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(İnanarak, beğenerek ihlâsla Lâ ilâhe illallah diyene Aden vardır.) [İbni Hibban]

Kalble onaylama, ihlâs, haramlardan kaçmak ve beğenmek de yetmez. Bir hadis-i şerif meali:
(İhlâsla, “Rabbimin Tanrı, dinimin İslam ve Peygamberimin Muhammed aleyhisselam olduğuna razıyım” diyen Cennete girer.) [İ. Ahmed]

Demek ki gayrimüslim, öteki tüm dinleri bâtıl, İslamiyet’i de tek hak din olarak kabul etmezse, Muhammed aleyhisselamı kendi peygamberi olarak kabul etmezse, Cennete giremez. Ek olarak, Amentü’de bildirilen imanın altı esasına da inanmak şarttır. Biri noksan olursa, inanç olmaz.

(Nimetin bedeli Elhamdülillah) emrine uyarak, yalnız Elhamdülillah demekle nimetin bedelini vermiş olur muyuz? Bir kimsenin eline bir miktar para geçse, onunla şarap alıp içse, (Elhamdülillah, elime para geçti, şarabımı alabildim) dese, nimetin şükrünü eda etmiş olması imkansız. O nimeti, dinimizin yasaklamadığı yerde, hattâ dinimizin emrettiği yerlerde kullanırsa, sadece o vakit şükretmiş olur.

İmansızın Tanrı demesi
Sual:
(La ilahe illallah diyen Cennete girer) hadisine, kâfir, münafık, mürtet, bid’at ehli de dâhil midir?
CEVAP
Ölçü şu: İmansız olarak ölen Cennete giremez. İslamiyet’i hak din bilmedikten sonrasında, ne yaparsa yapsın faydası olmaz. Demek ki bir kimse, öteki tüm dinleri bâtıl, İslamiyet’i de tek hak din olarak bilmezse, Muhammed aleyhisselamı kendi peygamberi olarak kabul etmezse, Cennete giremez.

Sual: İnsan, inanç etmekle mi yoksa oldukca amel, tapınmak suretiyle mi Cennete girer?
Yanıt: Miftâhul-Aden kitabında, mevzu ile ilgili olarak deniyor ki:
“Yalnız inanç etmekle Cennete girilir, fakat, yalnız amel, yakarma yapmakla, Cennete girilmez. Amelsiz inanç makbuldür, imansız amel ise, makbul değildir. İmanı olmayanların yaptıkları ibadetler, hayırlı işler, sadakalar, kıyamette hiçbir işe yaramaz. İman başkasına armağan verilmez, amelin, ibadetin sevabı ise verilir. İman vasiyet edilmez, amma bir kimse, kendisi için amel yapılmasını, vasiyet edebilir. Ameli, ibadeti terk eden, kâfir olmaz, lakin imanı terk eden ve amele kıymet vermeyen kâfir olur. Özrü olandan, aciz olandan amel affolunur. İman ise, asla kimseden af olunmaz.”

Bir önceki yazımız olan Cennet ve Cehennem şimdi vardır başlıklı makalemizde cehennem ve cennet hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.