Anasayfa » Doğru iman bilgileri>Ahiret gününe iman>Cennet ve Cehennem » Kâfir çocukları Cennete girecek mi?

Kâfir çocukları Cennete girecek mi?

Sual: Akıl baliğ olmadan ilkin ölen kâfir çocukları, Cennete girecekler mi, girmeyecekler mi?
CEVAP
Bu mevzuda, İslam âlimleri yedi değişik kavil bildirmişlerdir. Bunlar şöyledir:

1- Akıl-baliğ olmadan ölen kâfir çocukları, Cennete girer. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Cennette İbrahim aleyhisselamın çevresinde çocuklar dolaşır. Bunların içinde müşriklerin küçükken ölen çocukları da bulunur.) [Buhari]

(Rabbimden, müşrik çocuklarını bağışlamasını diledim, kabul edip Cennete soktu.) [E.Nuaym]

(Her çocuk İslam fıtratı suretiyle [İslam’a elverişli olarak] doğar.) [Buhari]

2- Kâfir çocukları Cennette müminlere hizmetçi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Rabbimden, küçükken ölen müşrik evlatlarının Cennette müminlere hizmet etmelerini istedim, kabul etti.) [Hakim-i Tirmizi]

(Müşriklerin çocukları Aden ehlinin hizmetçileridir.) [Taberani]

3- Ana babalarına tâbi olur. Ana babasından biri, Cennete giderse, çocuk da Cennete gider. İkisi de Cehenneme giderse, çocukları da Cehenneme gider. Küçükken ölen müşrik evlatlarının ahiretteki durumları sorulunca Resulullah efendimiz (Babalarına tâbidirler) buyurdu. Hiçbir amel işlemeden iyi mi babalarına tâbi olur denilince, şu şekilde buyurdu:
(Büyüseydiler, ne amel işleyeceklerini Tanrı normal olarak bilir.) [Ebu Davud]

İki hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Müşrikler de, çocukları da Cehennemliktir.) [İ.Ahmed]

(Kız çocuğunu diri diri gömen de, gömülen de Cehennemdedir.) [Ebu Davud] [Günahsız çocuğun Cehenneme gideceği yedi kavilden biridir. Kendi aklına göre bu hadis-i şeriflere uydurma diyen kimse, hadislerin ve kavillerin ne olduğu bilmeyen cahildir. Farklı hadis-i şeriflerden dolayı farklı mezhepler meydana çıkmıştır. İmam arkasında Fatiha okumak Şafii’de farz iken Hanefi’de harama yakın mekruhtur. İki hükmün birbirine bu kadar zıt olması, Resulullah efendimizin farklı bildirmesindendir. Peygamber efendimiz de, ümmetine rahmet olması için farklı bildirmiştir. Bunun için bir kişi kendi mezhebine göre yapamadığı işi, sıkıntı olunca başka hak mezhebe göre yapmakta, farklı kavildeki rahmetten istifade etmektedir.]

4- Kâfirlerin çocukları, büyüseydi mümin yada kâfir olacaktı. Bu ise ilm-i ilahide bilindiğine bakılırsa, yargı de ona göredir. Kısaca kâfir olacaklar Cehenneme, Müslüman olacaklar ise Cennete gider. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Akıl-baliğ olsalardı, ne amel işleyeceklerini Tanrı normal olarak bilir.) [Buhari, Müslim, Nesai]

5- Cennete de, Cehenneme de girmez. Araf denilen bir yerde kalır. Fakat burası da sürekli değildir. Bundan dolayı kıyamette Aden ile Cehennemden başka yer yoktur. Hatta, (Ahirette sınav olurlar, kazananlar Cennete, kaybedenler Cehenneme gider) diyen âlimler de olmuştur.

6- Kâfir çocukları toprak olacaktır. Cennete gitmek için imanlı olmak, Cehennemde sonsuz kalmak için de imansız olmak şarttır. Kâfirlerin çocukları ne imanlı, ne de imansızdır. Bunlar yok olacaktır. Dağ, orman, mağara yada çölde yaşayıp da dinden haberi olmayanlar da, imanlı olmadıkları için Cennete girmez, Tanrı’ı, Cenneti, Cehennemi duymadığı ve inkâr etmediği için Cehenneme de girmez, hayvanlar şeklinde yok edilir.

7- Bazı âlimler, değişik hadis-i şerifler karşısında susmuşlar, bir şey dememişlerdir. [Bu bilgiler, Mektubat-ı Rabbani, Feraid-ül fevaid ve Tac şeklinde saygın eserlerden alınmıştır.]

Kâfir evladı inanç ederse
Sual:
Kâfir evladı, inanç edip buluğdan ilkin ölse, ne yapılır?
CEVAP
Müslüman evladı şeklinde işlem edilir.

Sual: Gayr-i müslim memleketlerde yaşayıp İslâmiyeti duymamış olanların ve bunların küçükken ölen evlatlarının ahiretteki durumları ne olacaktır?
Yanıt:
Bu mevzuda İmâm-ı Rabbânî hazretleri, Mektûbât kitabında buyuruyor ki:
“Bu fakire bakılırsa, dağda yetişip, hiçbir din duymayıp, puta tapan müşrikler, ne Cennete, ne de Cehenneme girmeyeceklerdir. Ahirette dirildikten sonrasında, hesaba çekilip, zulümleri, kabahatleri kadar, mahşer yerinde azab çekeceklerdir. Her insanın hakkı verildikten sonrasında, tüm hayvanlar şeklinde, bunlar da, yok edileceklerdir. Bir yerde sonsuz kalmayacaklardır. Her insanın aklı, dünya işlerinde bile, şaşırıp yanılırken, Allahü teâlânın, akılları ile bulamadıkları için, kullarını ateşte sonsuz olarak yakacağını söylemek, bu fakire oldukça ağır gelmektedir. Küçükken ölen kafir çocukları da, bu şekilde yok olacaklardır.

Bir Peygamberin vefatından sonrasında, zalimler tarafınca din bozularak, unutulmuş olduğu yerlerde yaşayıp, Peygamberlerden ve İslâmiyetten haberi olmayan insanoğlu da, Cennete ve Cehenneme sokulmayacak, bu şekilde yine yok edileceklerdir.” Gayr-i müslim memleketlerinde yaşayıp, İslâmiyeti işitmeyenler de böyledir.

Bir önceki yazımız olan Soğuk Cehennem (Zemheri) başlıklı makalemizde cehennem ve zemheri hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.