Anasayfa » Doğru iman bilgileri>Şirk ve tehlikeli sözler » Söylenmesi caiz olmayan sözler

Söylenmesi caiz olmayan sözler

Sual: Söylenmesi caiz olmayan sözler nedir?
CEVAP
Bazılarını bildirelim:
1- Bir alet çalışmayınca yada bozulunca azizlik etti demek uygun değildir. Zira dinimizde aziz; izzetli, şerefli, kıymetli, evliya şeklinde anlamlara gelir. Bozulunca şerefli bir iş yapmış oldu denmez.

2- Çocuk yedinci kattan düştü. Mucize olarak kurtuldu demek caiz olmaz. Zira mucize bir tek Peygamberlerde görülür, çocuğa Peygamber denmiş olur. Tanrı’ın kudreti ile kurtuldu demek gerekir.

3- Günahkâra yada kâfire, (Günah keçisi) demek caiz değildir.

4- (Haram fakat seviyorum) demek haram olur, sövgü olmaz.

5- (Tanrı yazdıysa bozsun) demek, yakarma niyetiyle caizdir.

6- Kâfire, (dayı, amca, dayıcığım, buyurun) demek, âdet olarak söylendiği için caizdir.

7- Tanrı bizi düşündüğü için göz vermiş demek caiz olmaz. Zira düşünmek mahlûklara mahsustur.

8- (Tanrı kuşlara kanat vermeyi dikkatsizlik etmemiş) demek uygun değildir. Allahü teâlâ dikkatsizlik etmez. Sanki dikkatsizlik de edebilir anlamı çıkacağı için söylememeli. İhmal etmez anlamında söylemek sövgü olmaz.

9- Yüzünü gören Cennetlik yada hacı oluyor, demek caiz olmaz. Zira bir kimseyi görmekle Cennetlik yada hacı olunmaz. Bu bakımdan bu şekilde söylemek yanlıştır.

10- Müslümana şeytan şeklinde adam demek caiz değildir. Cin şeklinde demek caizdir.

11- Müslüman ölü için (Toprağı bolca olsun) demek caiz olmaz, bu ifade gayrimüslimler için kullanılır.

12- (Tanrı kuşların planını yazgı defterine çizerken yakıt gereksinimlerini da hesaba katmış) demek caiz ise de bu şekilde ifadeler kullanmak uygun olmaz.

13- (Tanrı insanoğlunun binasını hücre tuğlası ile örmüş) demek caiz ise de dememelidir.

14- Kâfire yapmış olduğu iyilik için Tanrı razı olsun ifadesini imana gelmesini yada “Tanrı razı olduğu şekle çevirsin” diye niyet ederek söylemek caizdir.

15- (Tanrı unutmadı) demek edepsizlik olur. Sanki bu şekilde demekle unutmuş olduğu süre da olabilir anlamı çıkmaması için bu şekilde söylememeli.

16- (Tanrı yarattı demem döverim, almadan vermek Tanrı’a mahsus) şeklinde sözler sövgü olmaz, sadece, Allahü teâlânın adını, gereksiz yere kullanmak hürmetsizlik olur. Gereksiz yere yemin gibidir.

17- Şerefsizim ki doğru söylüyorum demek caiz değildir. Müslüman bu şekilde söylemez.

18- (Anam avradım olsun) demek sövgü olmaz. Fakat Müslümana bu şekilde söylemek yakışmaz.

19- İlah yerine, (Ey rahmeti bolca padişah) demek, yakarma olmayan yerlerde caizdir.

20- Eskimiş Kur’an demek caiz değildir. Eski Mushaf olur fakat, eski Kur’an olmaz. Kur’an, Tanrı kelamı anlamına gelir. Kur’an-ı kerimin kağıtlara yazılmış şekline Mushaf denir. Bunun şeklinde, büyük Kur’an, ufak Kur’an demek de caiz olmaz.

21- Kur’an için antivirüs programı, Resulullah için yürüyen Kur’an, Cenk Peygamberi, Tanrı için mimar, sanatçı diyenler var. Bu şekilde söylemek caiz değildir. Zira Allahü teâlânın adları, tevkîfîdir, kısaca dinin sahibinin bildirmesine mevkuftur, bağlıdır. İslamiyet’in söylediği adı söylemelidir. İslamiyet’in bildirmediği isim söylenemez. Ne kadar iyi, güzel isim olsa da, söylenmez. Dinde bid’at çıkarılmamalı. Ötekiler de böyledir. Tanrı Resulüne, Tanrı kelamına saygı göstermeli, misyonerlerin tuzaklarına düşüp de Müslüman olarak bu şekilde şeyler söylememeli.

22- Bazıları, “Domuz oğlu domuz, domuz şeklinde bakıyorsun. Eşek oğlu eşek demek küfürdür, zira bu şekilde söyleyince Hazret-i Âdem’e kadar gider. Bu şekilde söyleyenin inanç ve nikahını tazelemesi gerekir” diyorlar. Bunlar doğru değildir. Hazret-i Âdem’e kadar gitmez. Bu şekilde söylemek uygun değilse de, sövgü olmaz. Müslüman bu şekilde sözler söylemez.

23- (Anladıysam Arap olayım) demek uygun değildir. Niyeti, Arabı, Peygamber efendimizi kötülemek ise sövgü olur.

24- (Tanrı bana kulum demesin) diyerek yemin etmek caiz değildir, fazlaca tehlikelidir.

25- Tanrı’a akıl sahibi demek caiz değildir, akıl mahlûktur. Allahü teâlâ aklın yaratıcısıdır.

26- Eskiden mürşid-i kâmiller vardı, fakat dünya işlerinden anlamazlardı demek caiz değildir. Onlar ahiret işleri şeklinde, dünya işlerini de bilirlerdi. Bazı kimseler de evliya ayrı, âlim ayrı diyorlar. Doğrusu evliya ilimden anlamaz diyorlar. Evliya haramdan, mekruhtan kaçan salih kimsedir. İlim olmadan haramdan, bid’atlerden iyi mi kaçılır ki?

27- İnsanlar için, (Beni ihya etti, beni ihya ettiniz) demek caiz değildir. İhya etmek kelimesi, canlandırmak, can vermek, diriltmek anlamındadır. Bu anlamda kullanılması uygun değildir.

28- Annenin evladına, (Sana kurban olayım) şeklinde söz söylemesi, caiz değildir. (Seni verene, seni yaratana kurban olayım) demelidir.

Tanrı cezanı versin demek
Sual:
Fenalık eden, zulmeden kimseleri Tanrı’a havale etmek, (Tanrı bunun cezasını versin demek) caiz midir?
CEVAP
Evet, caizdir. (İslam Ahlakı)

Azizlik etti demek
Sual:
Bir alet bozulunca, (Azizlik etti) deniyor. Telefon bozuluyor, mesajı çekti sanıyor çekilmeyince, (Muziplik yapmış oldu, bizi aldattı) anlamında, (Telefonun azizliğine uğradım) deniyor. Aziz güzel bir isim olduğuna bakılırsa bu şekilde söylemek caiz midir?
CEVAP
Aziz, (İzzet sahibi, yenik edilemeyen ve daima her şeye galip olan) mânasında Esma-i hüsna’dan Cenab-ı Hakk’ın bir ismidir. Ek olarak izzetli, şerefli, ermiş, evliya zat şeklinde mânalara da gelir. Bu şekilde güzel adı fena yerde kullanmak, alay etmek caiz olmaz. (Falanca zatın evliyalığına maruz kaldı, Tanrı’ın azizliği beni yaktı) şeklinde çirkin mânalara gelir. Bilerek, kasten bu şekilde söylemek sövgü olur. Bilmeden, kasıtsız söylenmişse mazur olabilir.

“O ne kâfir” demek
Sual:
(O, ne kâfirin biri), (Kâfir adam), (Seni kâfir seni) şeklinde bir söz söyleyenin kâfir olacağı söyleniyor. Doğru mudur?
CEVAP
Söyleyenin niyetine göre değişiklik gösterir. (Müslümana kâfir diyenin kendisi kâfir olur) hadis-i şerifinde bildirilen yargı, bir Müslümanın kâfir olmasını isteyerek söyleyen içindir. Yoksa birine hakaret maksadıyla yada kötülemek için söylemek sövgü değildir. (İslam Ahlakı)

Âhireti inkâr
Sual:
Reformda fazlaca ileri giden bazı kimseler, (Aden ve Cehennem bu dünyadadır) diyorlar. Bunu ne maksatla söylüyorlar?
CEVAP
Bu azılı reformistler, dinimize inanmadıkları için, âhireti inkâr maksadıyla söylüyorlar. Yoksa, (Aden ve Cehennem bu dünyada kazanılır) demek istemezler.

Zâlimler için yaşasın Cehennem
Sual:
(Zâlimler için yaşasın Cehennem) sözünün yanlış, hattâ sövgü olduğu söyleniyor. (Sen kim oluyorsun da, Cehennemin yaratılmasını kısaca Tanrı’ın icraatını onaylamaya kalkıyorsun?) deniyor. Bu bakımdan (Zâlimler için yaşasın Cehennem) demek sövgü olmaz mı?
CEVAP
İcraatı onaylamak şeklinde düşünülürse normal olarak o şekilde söylemek uygun olmaz. Eğer, (Kâfirlerin, suçluların, hainlerin cezalandırılması ne kadar güzeldir) denmek isteniyorsa mahzuru olmaz.

Zâlim kelimesi, tefsir ilminde kâfir anlamına gelir. Bunu söyleyen Ehl-i sünnet ise, bu sözü şöyleki idrak etmek gerekir:
(Allahü teâlânın, zulmeden kâfirleri cezalandırma yeri olan Cehennemi yaratması, adaletin tecellisidir, mazlumlar için de bir tesellidir.)

Salih Müslüman, Tanrı’ın yarattığı bir şey için, onun icraatını onaylarcasına, (Bu yapmış olduğu iyidir, mahzuru yoktur) şeklinde şeyler söylemez. Zira o şekilde söylenince, Allahü teâlânın uygun olmayan işlerinin de olabileceği intibaı uyanabilir. Bu bakımdan İslam âlimleri, iyi mi söylemişse, aynen o şekilde söylemeli, kendiliğimizden yeni tâbirler üretmemeliyiz.

Bir önceki yazımız olan Küfür olmayan bazı sözler başlıklı makalemizde kufur, olmayan ve sozler hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.