Anasayfa » Genel » Dini Bilgiler » Peygamberimize büyü yapılması

Peygamberimize büyü yapılması

Peygamberimize büyü yapılması

Medine ve civarındaki Yahudiler bir ahir zaman peygamberi beklentisi içerisindeydiler. Beklentilerine göre İshak’ın (a.s) soyundan vücud bulacak olan son peygamber dağınık halde olan olan Yahudi toplumunu birleştirecek ve Yahudilerin dünya hâkimiyetini gerçekleştirecekti. Öyleki Yahudiler Araplarla ters düştüklerinde onları “Bir nebinin zamanı yaklaştı ki gönderilecek, onunla birlikte biz sizi katlederiz. Ad ve İrem’in katli gibi.” diyerek Arapları tehdit ederlerdi. Hayber Yahudileri, Gatafan kabilesiyle savaşıyorlardı. Ne zaman karşılaşsalar Hayber Yahudileri hezimete uğrardı. Bunun üzerine Yahudiler şu duaya sığındılar: “Allah’ım son zamanda bizim için çıkaracağını bize vaat ettiğin ümmi peygamberin hakkı için onlara karşı bize yardım etmeni senden niyaz ediyoruz.” Bu sefer karşılaştıkları zaman bu duayı yaptılar da Gatafan kabilesi mağlup oldu. Nihayet peygamber gönderilince Hayber Yahudileri O’nu inkâr ettiler. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilir. “Onlara (Yahudilere) Allah katından ellerindekini (Tevratı) doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kâfirlere karşı zafer isterken işte şimdi bilip tanıdıkları (Kur’an) kendilerine ulaşınca onu inkâr ettiler. Allah’ın laneti böyle inkârcı-laradır.” Yahudiler için, son peygamberin Yahudi ırkına mensup olması çok önemliydi. Eğer Yahudi ırkına mensup olmazsa İsrailoğullarının desteğini alamazdı. Yahudi desteğinin gerçekleşmesi için gereken şartlar bununla da kalmıyordu. Son peygamber Yahudi ırkına mensup olmakla beraber yeni bir din getirmeyip, hali-hazırdaki Tevrat’ın hükümlerini uygulamalıydı. Tevrat’ı Yahudi nazarında ikinci plana düşürecek veya tamamen hükümsüz kılacak ilahi bir daveti, Yahudi kökenli biri seslendirse bile onu kabul etmeyeceklerdi. Yahudi olan Hz. İsa’nın risaleti esnasında, Kudüs’te bulunan Tevrat sevdalılarının Hz. İsa’ya gösterdiği mukavemet bunun en güzel örneğiydi. Hristiyan dün-yasının “Ecce Home” (işte insan) sözüyle ifade ettiği bu mukavemet sahneleri, ikonlarda da yerini almıştı. Kaldı ki Hz. Muhammed hem İsmail (a.s) soyundandı hem de yeni bir dinin temellerini atıyordu. Dolayısıyla Hz. Muhammed’e karşı yapılacak mücadele çok daha çetin olmalıydı. Sırf bu yüzden Yahudiler “Cebrail gerçekten bizim düşmanımızdır. Nübüvvet bize mahsus kılınmışken o, bunu bizden alıp başkalarına tahsis etti.” diyerek Hz. Peygamber’e olan tavırlarını Cebrail adlı meleğe bile taşımışlardı. Yahudiler hicretten sonra Hz. Peygamber’i (s.a.v) Medine’deki otoritesini ve ilahi tebliğini geçersiz kılmak için birçok yola tevessül etmişlerdi. İlk yaptıkları, sadece nebiler tarafından bilinelecek müşkil soruları Hz. Peygamber’e tevci etme Bununla Hz. Peygamberi aciz bırakabileceklerini düşünüyorlardı. Allah, Yahudilerin bu girişimlerini aki bırakınca, sonrasında Hz. Muhammed’i öldürmeye yönelik faaliyetlerde bulundular. Bununla Resulullah’ın öldürülüp yerine Yahudi bir peygamberin geleceğini’ umuyorlardı. Bu taktik de Yahudilerin beklentilerini karşılayamayınca ellerinde denenmemiş bir yöntem olarak gördükleri sihri kullanmayı tercih ettiler. Vurgulamak isteriz ki bu ilk iki yöntem, Mekkeli müşrik kâfirler tarafından da kullanılmıştı. Fakat Hz. Peygamber’in risaletini engellemek için yapılan sihir sadece Yahudilerin başvurduğu bir yöntem olarak İslam tarihindeki yerini aldı.

Bir önceki yazımız olan Oruç ve ramazan ayının önemi başlıklı makalemizde oruç ve ramazan ayının önemi hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Mekruh Nedir ? Namazın Mekruhları Nelerdir?

Bir önceki yazımız olan VELAYET-İ FAKİH; TÜM MUSTA’ZAF VE MÜSLÜMANLARIN İMAMI VE REHBERİDİR!.. başlıklı makalemizi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.