İmam-ı Rabbani ve Hazret-i Mehdi

Sual: İmam-ı Rabbani, Mehdi’nin Peygamberimizden bin yıl geçtikten sonrasında mı, yoksa kendisinden bin yıl sonrasında mı geleceğini bildirmiştir?
CEVAP
Kendisinden bin yıl sonrasında geleceğini bildirmiştir. Peygamber efendimizden bin yıl sonrası esasen, İmam-ı Rabbani hazretlerinin kendi zamanı oluyor. Peygamber efendimizden bin yıl sonrasında gelecek olsaydı, 400 yıl ilkin gelmiş olması gerekirdi. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Hazret-i Mehdi çıkmadan ilkin doğu cihetinde, parlak bir kuyruklu yıldız dünyaya gelecektir. Bir yıldız dünyaya gelmiştir, fakat şunu bilmelidir ki, bu doğuşlar, Mehdi’nin zuhuru zamanında meydana gelecek olanlardan farklıdır, şu sebeple Mehdi’nin zuhuru ortaya çıkması, yüz senenin başlangıcında olacaktır. Şu an ise yüz senenin başını 18 yıl geçmiştir. (2/68) [Görüldüğü gibi, hicri yüzyıl başını 18 sene geçtiği için, bir yıldız da görüldüğü halde, kendi zamanında gelmesinin mümkün olmadığını açıkça bildiriyor. Günümüzde ise, yüzyıl başını 30 sene geçmiştir.]

Resulullahın vefatından bin yıl geçtikten sonrasında, ümmetinden gönderilen âlimlerin sayısı azca ise de, İslamiyet’i tam kuvvetlendirmeleri için, oldukça yüksek olacaklardır. Resulullah efendimiz, hazret-i Mehdi’nin teşrif edeceğini haber vermiştir. Bin yıl sonrasında gelecektir. İsa aleyhisselam da, bin yıl sonrasında, gökten inecektir. (1/209) [Burada açıkça, (Bin sene sonra gelecektir) deniyor, yani kendisinden bin sene sonra geleceği bildiriliyor. Şimdi gelecek olsaydı, İmam-ı Rabbani hazretleri, (Peygamberimizden 1500 sene sonra gelecek) diyemez miydi?]

Bu ümmetin sonu, Peygamberimizin vefatından bin yıl sonrasında, şu demek oluyor ki ikinci bin ile adım atmıştır, şu sebeple bin yıl geçmesiyle, insanlarda ve eşyada büyük değişim olur. Allahü teâlâ, bu dini kıyamete kadar değiştirmeyeceği için, ilk zamanda gelenlerin tazelikleri, kuvvetleri sondakilerde de görülmekte ve böylece ikinci bin başlangıcında İslamiyet’i kuvvetlendirmektedir. Bu sözümüzü kanıtlamak için, güçlü tanık olarak, hazret-i İsa ile hazret-i Mehdi’yi gösteririz. (1/261) [Burada da, bin sene geçtikçe İslamiyet’in kuvvetlendirileceği bildiriliyor. İkinci bin başında İslamiyet’i kuvvetlendiren, ikinci binin müceddidi olan, müceddid-i elf-i sani İmam-ı Rabbani hazretleridir. Kendisinden bin sene sonra, bu kuvvetlendirme işini ise hazret-i İsa ve hazret-i Mehdi yapacaktır.]

Ahmed Said Faruki hazretlerinin oğlu Muhammed Mazhar hazretleri de, İmam-ı Rabbani hazretlerinin yaşamını anlattığı kitabında buyuruyor ki:
Her yüz yıl başlangıcında bir müceddid şu demek oluyor ki dini kuvvetlendirici gelir, fakat yüz senede gelen müceddid ile, bin senede bir gelen müceddid içinde oldukça fark vardır. Yüzle bin içinde ne kadar fark var ise, bu iki müceddid içinde da o denli, hatta daha oldukça fark vardır. İmam-ı Rabbani hazretlerinin vakti şöyledir ki, eski ümmetler zamanında dünyanın zulmetle dolduğu yıllarda, ülülazm bir Peygamber gelir ve yeni bir din getirirdi. Ümmetlerin en hayırlısı, Muhammed aleyhisselamın ümmetidir. Bu ümmetin Peygamberi de, Peygamberlerin sonuncusudur. Bu ümmetin âlimleri, Benî İsrail’in Peygamberleri gibidir. Hadis-i şerifte, bu şekilde olduğu bildiriliyor. Bu ümmette âlimlerin varlığı kâfi görüldü. Bu şekilde bir vakitte, şu demek oluyor ki Peygamber efendimizden bin yıl sonrasında, marifeti tam, âlim ve ârif bir zat lazımdır ki, eski ümmetlerdeki ülülazm bir Peygamberin yerini tutsun. Zira bu ümmetin sonu, Peygamber efendimizin vefatından bin yıl sonradır, şu sebeple bin yıl geçmesinde büyük bir özellik ve işlerin değişmesinde güçlü tesirler vardır. Bu ümmette ve bu dinde değişim olmayacağına nazaran, şüphesiz geçmişlerdeki nispetin ve o sağlam yolun, sonrasında gelenlerde tekrardan kuvvetlenmesi zorunludur. Böylece, İmam-ı Rabbani hazretlerinin kutsal zatında, nübüvvet ve risaletin tüm üstünlüklerini toplayıp, bu yüksek makamla öbürlerinden ayırdılar. (Menakıb ve Makamat-i Ahmediyye-i Saidiyye)

Hazret-i Mehdi, İmam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğine nazaran, kendisinden bin yıl sonrasında gelecek ve üçüncü binin müceddidi olacaktır. (F. Bilgiler)

Görüldüğü şeklinde, hiçbir âlim, (İmam-ı Rabbani hazretleri, hazret-i Mehdi’nin Peygamberimizden bin yıl sonrasında geleceğini bildiriyor) diye bir şey anlamamış; hepsi, Peygamber efendimizden bin yıl sonrasında gelecek olan müceddidin, İmam-ı Rabbani hazretleri bulunduğunu bildirmiştir.

Bir önceki yazımız olan Hazret-i Mehdi’nin alametleri başlıklı makalemizde alametleri, hazret ve mehdi hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.