Yahudiler ve Mehdi

Sual: (Yahudilere gore de Mehdi gelecek. Mehdi ulaşınca Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar kucaklaşacaktır. Müslümanlar, Ehl-i kitapla omuz omuza verip, ateizme karşı savaşım edeceklerdir. Aslına bakarsanız ehl-i kitap bizim kardeşimizdir, fakat Hristiyanların üç tanrı inancı yanlıştır. Yahudiler onlar kadar fena değildir, can ciğer kardeşimizdir. Tevrat’ı okumak gerekir. Şiiler benzer biçimde Vehhabiler de din kardeşimizdir, bunlar Mehdi’nin askerleri olacaktır. Yahudilerin bekledikleri Mesih, bizim beklediğimiz Mehdi’dir. Bu onları baskıdan kurtaracak, vaat edilmiş toprakları tekrardan elde edecek ve Yahudileri tüm dünyaya başat kılacaktır) diyenler çıktı. Bunların maksatları nedir? Mehdi, Müslümanları değil de, niye Yahudileri dünyaya başat kılacak? Sanki aralarında iş kısmı yapar benzer biçimde, niye günümüzdeki insanların bazıları Hristiyanlara, bazıları da Yahudilere daha fazlaca sempati duyar ki? Bu işin Yahudi İbni Sebe ile de bir ilgisi olabilir mi?
CEVAP
Dinimizde bu tarz bir olay yoktur, hiçbir din kitabında bu tarz bir olay yazmaz. Bunlar yeni türedilerin uydurmalarıdır.

Yahudilerin Mehdi’yi beklediğini söylemek fazlaca yanlıştır. Onlar, Muhammed aleyhisselam kendi ırklarından olmadığı için, âhir süre peygamberini bekliyorlar, (Kral Mesih gelecek ve bizi dünyaya başat kılacak) diyorlar. Buna Mehdi demek kadar saçma bir şey olması imkansız.

Hazret-i Mehdi ve Hazret-i İsa ulaşınca, Yahudilik yada Hristiyanlık değil, İslamiyet yeryüzüne başat olacak ve tüm bâtıl dinler ortadan kalkacaktır. Üç hadis-i şerif meali:
(İsmini duyduğunuz kimselerden, yeryüzüne dört şahıs malik oldu. İkisi mümin, ikisi de kâfirdi. Mümin olan iki şahıs, Zülkarneyn ile Süleyman idi. Kâfir olan ikisi de, Nemrut ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak, yeryüzüne, benim evladımdan biri, [Mehdi] malik olacaktır.) [M. Rabbani]

(Tanrı’a vallahi billahi ki, Meryem’in oğlu İsa, âdil bir yargıcı olarak aranıza inecek, haçı kıracak [Hristiyanlığı kaldıracak], domuzu öldürecek [domuz etini yasaklayacak], İslam’dan başka her şeyi yasak edecektir.) [Buhari]

(İsa inince İslamiyet’le hükmedecektir. O süre Allahü teâlâ, Müslümanlardan başka herkesi helak edecek, sonrasında yeryüzünde sükûn, güvenlik meydana gelecektir. O denli ki, aslan deveyle, kaplan inekle ve kurt kuzuyla serbestçe dolaşacak, çocuklar yılanlarla oynayacak. İsa ölünce, cenazesini Müslümanlar kaldıracaktır.) [Ebu Davud]

Peygamber efendimiz, Hazret-i İsa ulaşınca, Allahü teâlânın Müslümanlardan başka herkesi helak edeceğini bildirirken, Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlarla, doğrusu Allahü teâlânın düşmanı olan kâfirlerle kucaklaşacaklarını söylemek, düzgüsel insanoğlunun söyleyeceği bir söz değildir.

Yahudilere ve Hristiyanlara kucak açanlar, şu mealdeki âyet-i kerimeleri asla mi görmediler? Gördüler de, yoksa hâşâ inanmıyorlar mı?
(İman edenlere en şiddetli düşmanlık edenler Yahudi ve müşriklerdir.) [Maide 82]

(Dinlerine uymadıkça, Yahudilerle Hristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar.) [Bekara 120]

Demek ki, Tevrat ve İncil okumakla, onlarla dost olmakla, bunlar Müslümandan hoşnut olmazmış. Hoşnut olmaları için, Allahü teâlânın bildirdiği benzer biçimde, dinlerine uymak gerekiyormuş. Peki, bunu bir Müslüman iyi mi yapar?

Allahü teâlânın, sevmeyin, dostluk kurmayın söylediği kimseleri sevmek ve onlarla dostluk oluşturmak, dinimize aykırıdır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(İmanın en sağlam temeli ve en güçlü alameti, hubb-i fillah, buğd-i fillahtır.) [Ebu Davud]

(İsyan edenlere düşmanlık ederek, Allahü teâlâya yaklaşın!) [Deylemi]

(Bir kavmi sevip de onlarla dostluk kuran, kıyamette onlarla haşrolur.) [Taberani]

Hristiyanlarla Yahudilere olduğu benzer biçimde, Vehhabilerle Şiilere niçin kucak açıldığını, bilhassa de Yahudilerle Şiilerin ön planda tutulmasının sebebini idrak etmek da zor olsa gerek.

Bir önceki yazımız olan Hazret-i Mehdi keramet sahibidir başlıklı makalemizde hazret, keramet ve mehdi hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.