Anasayfa » Dinimiz ve bâtıl dinleR>Dinimiz>Tek hak din » Hazret-i İbrahim’e iftira ediyorlar

Hazret-i İbrahim’e iftira ediyorlar

Sual: Son günlerde İbrahimi dinler diye bir şey söyleniyor. Din kitaplarında bu şekilde bir tabir var mı?
CEVAP
Bu şekilde bir tabir yoktur. Yalnız semavi dinler tabiri geçer. Bunlar Hristiyanlığı ve Yahudiliği hak din benzer biçimde göstermeye çalışan misyonerlerin kurnaz bir oyunudur. İbrahimi dinler diye milleti toptan gayrimüslim halletmeye çalışıyorlar. Allahü teâlânın, İslamiyet’i göndererek yürürlükten kaldırdığı bozuk dinleri [Hristiyanlıkla Yahudiliği] yürürlüğe koymaya ve ehl-i kitap denilen gayrimüslimleri Müslüman göstermeye çaba ediyorlar.

Allahü teâlâ, o dinler bozulmuş olduğu için, son olarak İslam dinini göndermiştir. O dinler bozulmamış bile olsa, sonraki gelen din önceki dini nesh eder, yürürlükten kaldırır. Onun için Hristiyanlığı, Yahudiliği hak din benzer biçimde göstermeye çalışmakta, bir art niyet yoksa misyonerlerin tuzağına düşmekten başka şey değildir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(İbrahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan idi; o, Tanrı’ı bir tanıyan doğru bir Müslüman idi; müşriklerden de değildi.) [Al-i İmran 67]

Tanrı bu şekilde buyuruyor, misyonerlerin uşakları, Hristiyanlık ve Yahudilik için, İbrahimi din diyor. İbrahim aleyhisselam Hristiyan yada Yahudi mi idi? Değilse ne diye ona bu şekilde iftira ediliyor?

İbrahimi dinler perdesi altında gayrimüslimlere kucak açanlar, şu âyete de aykırı hareket etmiş olur:

(Sen, onların dinine uymadıkça, Hristiyanlar ve Yahudiler senden hoşnut olmazlar. De ki “Doğru yol, sadece Tanrı’ın [bildirdiği İslamiyet] yoludur.”) [Bekara 120]

Şimdiki Yahudi ve Hristiyanlar, Muhammed aleyhisselama inanmadıkça, kısaca Müslüman olmadıkça sonsuz Cehennemliktir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Beni duyup da Peygamber olduğumu kabul etmeyen Yahudi ve Hristiyan, ne olursa olsun Cehenneme girecektir.) [Hâkim]

Bozulan dinler
Sual:
İslamiyet ulaşmadan önce Hicaz’daki insanların, sözgelişi Peygamber efendimizin kutsal ana babalarının, İbrahim aleyhisselamın dini üstüne oldukları kitaplarda yazılıdır. Niye İsa aleyhisselamın yada Musa aleyhisselamın diniyle değil de, bunlardan ilkin gelen İbrahim aleyhisselamın diniyle amel ediliyordu?
CEVAP
Bunun iki sebebi var:
1- Hazret-i Âdem’den beri gelen dinlerde, dinin adı, gönderilen peygamberin adıyla söylenirdi. Örneğin, Hazret-i Musa’nın dinine Musevilik, Hazret-i İsa’nın dinine İsevilik denirdi. Her peygamber, bir bölgeye, bir kavme gelirdi. O bölgenin, o kavmin peygamberi olurdu. Örneğin Hindistan’a gönderilen bir peygamber, ABD’daki yada Afrika’daki insanlara peygamber olarak gönderilmiyordu. Her ülkenin peygamberi ayrıydı. İslamiyet ise, cihanşümul [evrensel] olarak geldi. Bir bölgeye, bir ırka değil, tüm insanlığa, tüm dünyaya geldi.

Hicaz halkı bu yüzden Musa aleyhisselamın yada İsa aleyhisselamın dinine tâbi olmadılar, İbrahim aleyhisselamın dini üstüne devam ettiler.

2- İkinci bir sebep de, azca da olsa, Musevilik Yahudilik olarak, İsevilik de, Hristiyanlık olarak Hicaz’a ulaştığında, bu tarz şeyleri incelediler, bozuk bulunduğunu gördüler. Dini bilen insanoğlu, (Hak din bu şekilde olmaz) dediler. Bu yüzden Hicaz halkı benzer biçimde, Peygamber efendimizin anası ve babası da, İbrahim aleyhisselamın dinindeydi. Ondan sonra diriltilerek, Muhammed aleyhisselamın ümmetinden de oldular. Bu konudaki hadis-i şerif, Kurtubi’den naklen İbni Hacer-i Mekki hazretlerinin Nimet-ül-kübra kitabında da yazılıdır.

Sual: Peygamberlerden İbrahim aleyhisselamın getirmiş olduğu dinin adı neydi?
Yanıt: İbrahim aleyhisselama 90 yaşlarında peygamber olduğu bildirildi. Onun dini, Allahü teâlânın tek bulunduğunu bildiriyordu. Kur’an-ı kerimde Âl-i İmrân suresinin 67. âyetinde mealen; (İbrahim, Yahudi ve Hristiyan değildi. O Allahü teâlâya teveccüh etmiş [Hanîf] ve Ona teslim olmuş bir Müslüman idi) buyurulmuştur.

Bir önceki yazımız olan La ilahe illallah diyen Cennete girer mi? başlıklı makalemizde cennete, diyen ve girer hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.