Anasayfa » Genel » Dini Bilgiler » İSLAM İNKILABINDAN RAHATSIZ OLANLAR VE ÜLKESİNE İMAN EDENLER…

İSLAM İNKILABINDAN RAHATSIZ OLANLAR VE ÜLKESİNE İMAN EDENLER…

Bismillahirrahmanirrahim…
İran İslam inkılabından kimler rahatsız olur?Diye sorduğumuzda karşımıza kimler çıkmaktadır?
Amerika ve İsrail ile açıktan ilişki içinde oldukları halde, Amerika’nın geleceği ve orta doğunun işgali için ülkesine adana incirlik veMalatyakürecik üslerini kuranlar İslamiirandan rahatsız oluyor.
Laik ve Kemalist rejime şartsız iman edenler ve Ülkesinde ki İsrail konsolosluklarından rahatsız olmayanlar İslamiİran’dan rahatsız oluyor.
Ülkesinde ki seksen bir vilayetin deki genel evlerinden rahatsız olmayıp görmezden gelenler İslamiırandan rahatsız oluyor.
Allah’ın haram kıldığı faizi değişik isimlerle helal gösteren bir sisteme gönülden iman edenler, laik ve Kemalist rejime hiçbir muhalefetleri olmadığı halde İslamiİran da faiz olmadığı için İslamiİran’danrahatsız oluyorlar. Veİslam kılığın da kin kusuyorlar.
Allah’ın haram kıldığı içkiyi şehir, kasaba ve köylere kadar tekel bayilerinin açılmasına müsaade eden bir sistemi kabullenen ve kendi ülkesi bu halde iken en iyi örnek Müslüman ülke olmakla övünenler İslamiİrandan rahatsız oluyor.
Bir milletvekili ayda otuz milyar, yılda üçüyüz altmış milyar aldığı halde sıradan bir işçi ise en fazla ayda “bir üç yüz lira “yılda “on üç buçuk milyar” alırken işçinin”iki yılı” yirmi yedi milyar olduğuna göre bir milletvekilinin bir ayı bile etmezken ben vatandaşım diyenin gerçekte milletin değil paranın vekiline hangi akılla oy verdiği bir yana, altmış beş yaşın da o da eğer hacca gidebilirse o parayla, vatandaş sesini çıkarmadığı için sonra da en iyi ücreti bizim işçiler, en iyi hacılar bizim hacılar, en iyi vatandaşta bizimkiler diyenler İslamiİran’dan rahatsız oluyor.
Kendileri iki yılda emekli olacak kadar parayı iki yıl gibi kısa bir sürede haksız bir şekilde kazananlar halkı ise altmış yılda emekli ettirip mezar bekçisi yapanlar İslamiİrandan rahatsız oluyor. Çünkü yanıbaşındaki bir devletin milletvekili maaşı ile halkın maaşların da devasa bir uçurumun olmaması hele ki birde bu devlet islami bir yönetim tarzını benimsemişse kendi halkının sorgulamasına vesile olacağı için islamiiran kendi lüks hayatları için tehlike oluyor. İslami İranitibarını, adaletözgürlük, bilgi, İslamideğerler, Kuran’ın anayasa olması üzerine kurarken, bizler se halk ekmek bulamazken saraylar inşa ederek kendimizi ispatlamaya çalışıyoruz. Başka bir ülkeye giderken Evinden yufka ekmek ve peynirini yanında götüren mütevazı bir İslam liderliğinin olduğu ülkeden rahatsız olmamak mümkün mü? Hem laik ve Kemalist rejim varken İran İslam cumhuriyeti de kim oluyor!
Allah’ın haram kıldığı kumarı, millipiyango gibi değişik adlarla meşrulaştıranları İran neden kumar oynamamıza izin vermiyor diyenler İslamiİrandan rahatsız oluyor.
Ben Müslümanım ama İslam’ın hukuk kuralları haline gelmesini dili ile isteyip kalbi ile istemeyenler İslamiirandan rahatsız oluyor.
Laik ve Kemalist rejim de Çocukların gençlerin, kadınların, erkeklerin ve bir toplumun televizyon dizileri ile ahlakının bozulmasından rahatsız olmayan münafıklar,İslamiİranınislami film ve kur’an kanallarından ve İslami rejiminden rahatsız oluyor.
Şirkin her türlüsü ülkesin de olduğu halde gözlerini harama kapatıp kendini en iyi Müslüman görenler İslamiırandan rahatsız oluyor.
Güneydoğuda terörle savaşırken neden arada halk ölüyor?Dediğinizde efendim yapacak başka bir şey yok diyenler, Suriye devleti kendini dışardan getirilmiş teröristlere karşı savaşırken de halk ölüyor dediğiniz de bu gerçeği görmeyenler laik ve Kemalist rejimin avukatlığına soyunurken İsrailli tanımayan tek Arap ülkesi olan Suriye’yi savunan İslamiİranı düşman olarak niteleyenler İslamiİrandan rahatsız oluyor
Hastalıkla mücadele yerine, Her yerebir hastahane kurup halka ben seni öldürmedim kanser öldürdü diyenlerin halkı GDO ve hormonla sessizce ölüme terk edenlerisavunanlar, halkına GDO ve hormonlu ürünleri yasaklayan bir İslam ülkesi olan irandan rahatsız oluyorlar. Aslında onlarda biliyor GDO ve hormonun asıl amacı İsrail’in 225 milyon luk bir dünya tasavvurudur. Ama halka öyle demiyorlar ürünlerinizde verim artacak deyip hastalıkla nüfusu azaltmak istorlar. İsrail’in geleceği için Bir tarım ülkesin de tarımı da ve insan sağlığını da yok edenler kurtarıcı! Ankara da İstanbul da İsrail konsolosluğunu açanlar örnek Müslüman, Buna hayır diyerek İsrail’i tanımayan konsolosluk açmayan, dünya haritasında İsrail’i koymayan İran ise bizim düşmanımız. Bu münafıklara göre İran, İsrail konsolosluğu açmadığında İsrail’in el altından dostu! Türkiye ise el üstünden her şehre bir İsrail konsolosluğu açsa dahi İsrail düşmanı! Oluyor.Gerçektetürkiye ile islamiiranıkarşılaştırmak yanlış çünkü biriislam cumhuriyeti diğeri laik cumhuriyet olmasına rağmen bazıları aradaki bu farkı bir türlü göremiyorlar. Sıkıştılar mı adeta zaman arabasına binmiş gibi Osmanlının arkasına saklanıp, bazılarının benim babam yâda dedem hacıydı demeleri gibi kendilerini avutup islamı kabul etmeyen laik sistemi bir türlü görmek istemiyorlar. Bunlar yerli Siyonistlerin kafa bulama taktikleri. Birleşik İsrail cumhuriyetleri adına gerçekleri tersyüz ediyorlar. Çünkü onlar Türkiye’yi İsrail’in bir şubesi gibi gördüklerinden hakikati tersyüz ediyorlar. Okyanus ötesinde ki Amerika mı dediniz o bizim kankimiz.
Bak nede güzel yollar yapıyoruz deyip, vergisi pahalı olduğu için araba alamayan, alsa bile bu kez 1 tl ye mal olan benzini vatandaşa 5 liraya satıp o yollarda seyahat edemeyenlerin zenginin malı züğürdün çenesini yorarcasına aynı türküyü ahmakça söyleyenler İslamiirandan rahatsız oluyor.
Her yeni bir İsrail konsolosluğu açıldığın da(Ankara İstanbul gibi) bununla övünenler, bakın biz İsraillin düşmanıyız gibi komedilerle halkı avutanlar iranda olmayan İsrail konsolosluklarından dolayı İslamiirandan rahatsızlar.
Peygambere bile şartlı iman ettikleri için , “ Din Süreyya yıldızın da da olsa Farisilerden olan yiğitler onu yeryüzüne indirecektir” hadisin den dolayı nerdeyse peygamberi sanık sandalyesine oturtup yargılayacaklar. Çünkü bu tipler Allaha değil ülkesine iman etmişlerdir. Mekkeli olan bir peygamberin niçin Mekke’yle savaştığını anlamak istemiyorlar. Çünkü bunlar mezhebine ve ırkına iman edenler gibi ülkesine iman etmişlerdir. Anlamadıkları konuları anlamak yerine Allah maide 54 ve Cuma 3 ayetleri hadislerlemüjdelemişse bir devrimi Allaha karşı gelmekten bile sakınmazlar.Çünkü bunlar nefislerine iman ettikleri için kalpleri marazlıdır ve bu marazla Yusufları kuyulara atmaktan çekinmeyenler İslamiİrandan dan rahatsız oluyorlar.
Yıl ikibin on beş olduğu halde halen kendini laik Kemalist gölgesin de değil de kendisinin şeriatla yönetildiğini ya da Osmanlı da yaşadığını sanan ve Osmanlının arkasına saklanıp yaşadığı çağa bir türlü gelmek istemeyen, iman edenleri ise iman etmedikleri binlerce yıl öncesine gidip İslam’ıiranıperslikle suçlayan lar, Kürtleriyezidi, Türkleri Şamanist, Arapları müşrik gören, bu kafa işte İslamiirandan rahatsız oluyor.
1948 de İsrail’i kuranların 2023 de birleşik İsrail cumhuriyetlerini kurmak için, Arap bahanesi ile İsrail’i tanımayan tek Arap ülkesi Suriye’yi çeşitli bahanelerle işgal etmek, İrandanFilistin’e giden bu silah köprüsü olan Suriyeyi aradan çıkarmak, İsrail’inyanı başın da Filistinliler için Habeşistan görevi gören sur iyeyi işgal etmek istiyorlar dı. Amerika ve İsrail öncülüğün de yüze yakın ülke ile birlikteSuriye de halk gösterileri mahallî kalınca, kitleselleşmeyince dışardan getirdikleri paralı askerlerle Suriye halkını acımasızca katledip Suriye hükümeti üzerine yıkmak için bütün dünya medyası da yalan ve kara propaganda ile gerek sıcak, gerekse psikolojik savaş yöntemleri ile destek verdikleri ve İsrail’in yetiştirdikleri Siyonist İslamcı oryantalist yazarlar dâhil bu savaşta medya ayağında görev aldıkları halde Allah’ın izniyle Suriye cephesi düşmediği için İslamiİrandan rahatsızlar.
Allah’ın bir vaadidir ki İslam dünyanın sonunda galip gelecektir. Ve Amerikan emperyalizm minin Suriye de yok oluşu ile birlikte, insanlık bozması vahşi canavar olan, ışıt, nusra, elkaide, ahraruşamgibi terör örgütleri Suriye’de yok olup gideceklerdir. Bu teröristleri bize Sünni diye tanıtanlar bilmelidirler ki teröristin dini, mezhebi ve ırkı olmaz. Suriye halkını, ırakhalkını, yemen halkını, Afganhalkını, Türkiye halkını öldüren bu teröristler ne Sünni nede şiidirler. Eğer bunlar mücahit olsaydı Müslüman ülkeler de Müslüman halkı değil işgalci İsrail devletin de Siyonist Yahudi devleti olan İsrail’e karşı savaşırlardı. Altmış yıldır Filistinliler öldürülürken İsrail’e karşı cihat ilan etmeyenler Suriye de cihatçı oldular. Bu mücahit denilenlerin savaştıkları coğrafyalara bakın Öldürdükleri yerler hep Müslüman olduğuna göre bize bu teröristleri Sünni diye tanıtıp, tabi onlara göre kafa kesen mücahitler, iranı karalamak için söylediklerini biliyoruz. siyonizmin mezhebiSünnilik yâda Şiilik olmadığı halde olmadığı bu münafıklar bakın insanlar değil şiileryâdasünniler öldürülüyor diyerek İsrail’in varlığı uğruna Müslümanlara bir mezhep kavgası varmış gibi gösteriyorlar. O halde işte bunlar Suriyeyi işgal edip” Büyük İsrail” e giden yolu Suriye’nin işgali ile yapacaklardı. Suriye düşseydi İsrail rahatlayacaktı. Ama olmadı.Bu yüzden İran’a kinkusuyorlar.Güya Müslümanların yanındaymış gibi pozlar veriyorlar ama nafile. Filistin’de muhatapları İsrail olacağı için Filistin değil Suriye diyorlar ah şu Suriye bir düşse de büyük İsrail devletini kursak diye ne rüyalar örüyorlar amahep gördükleri kâbus çıkıyor. Bu yüzden Allaha da, davasına da ve onu temsil eden ülkeye de düşmanlar. İranSuriye de İsrail’e geçit vermediği için Suriye üzerin den ıranı suçlayıp duruyorlar. Ayette belirtildiği üzere “öfkenizle ölün ”ve öylece o hal üzere ölecekler çünkü Siyonizm için atmayacakları takla yoktur bunların. Suriye için ah vah edenler Filistin’i konuşmuyor bile, Suriye düşseydi Filistin’in canına okuyup tarihe gömeceklerdi bu yüzden her gün ölüp diriliyorlar, bunların münafıklığı Suriye de baas var deyip laik Kemalistbaasla dans etmeye devam ediyorlar.
Kemalist rejimin islami görünümlü kalemşörleri diyorlar ki İranİslam karşıtı kimlerle savaşmıştır?
Bu soruyu sorarken herhalde kendilerinden başka herkesi aptal sanıyorlar. İslam başka düşüncelerin antitezi olmadığı için her laf atana cevap vermek zorunda değiliz ama bilmeyenler için şöyle yakın tarihe bakacak olursak 1979 İslam devriminden sonra İran sekiz yıl boyunca görünür de Saddam’la gerçekte bütün küresel küfür güçleri olan başını Amerika’nın çektiği ve Saddam kuklası ile gece de bütün dünya ile savaşmıştır. Tek nedeni Amerikancı şahlık rejiminin yıkılıp yerine Allah’ınKuran’da ve hadislerde söylediği “Farisiyiğitlerin” gerçekleştirdiği nur patlaması olan İslam devrimiydi. İran islam devriminin bedeli olarak 36 yıl ambargolara tabi tutulmuş ve dünyadan dışlanmıştır. Tek suçu islamın hayat ve yönetim sistemi olduğunu savunmasıdır. Laikler ve Siyonist İslamcılarileoryantaslistler bu duruma kahrolmaktadırlar.
İkinci olarak BosnaHersek savaşında Sırplara karşı İranİslam cumhuriyeti on bine yakın asker ve en iyi komutanlarını bu savaşta şehit vermiştir. AliyeIzzetbegoviç’inteşekkür ettiği ülkedir İranİslamcumhuriyeti. aliyanın hatıratlarına bakarsanız görürsünüz
Üçüncü olarak 33 günlük 2006LübnanHizbullah’ı ve İsrail savaşın da Lübnan Hizbullah’ına bütün silahlarını İran üzerinden almıştır. Direk olmasa da bu savaşta İran savaşmıştır. Yine 22 günlük Gazze savaşların da ve İslam devriminden bu yana Filistin’denİsrail’e atılan bütün füzeler İran dan gelmiştir. Hamas ve İslamicihat bu yüzden İslamiİran’a teşekkür etmiştir. Ve dünya da her yıl Filistin’e bütçe ayıran tek ülke İslamiİran dır. Bilmek isteyenler için bu kadarı yeter sanırım. Laik Kemalist rejim ise Filistin yanında gözükürken Filistinlileri öldüren İsrail uçakların yakıtı Türkiye’dengittiğini halk bankası belgeleri bile bunu ispatlıyor

Allah’ın vaadi haktır. Ve İslamkâfir ve münafıklara galip gelecektir. Yeryüzü coğrafyası mımescit bildiğimizden küfür güçlerinin çizdiği yapay sınırları tanımıyoruz. İslami İran’a sevgimiz imandan olduğu gibi İsrail’e olan nefretimizde aynı iman dandır dan. Ve İsrail’i tanıyan her devlet gayri İslamidir. Kendi çöplüklerini görmeyenlerin bir İslam devletine dil uzatması ise münafıklıklarındandır. Bir İslam devletine akıl vermek yerine neden benim evim, sokaklarım, mahallem, kasabam, şehrim ve ülkem de İslamhâkim değil diye sormayanların ilk işi İran’a akıl vermek oluyor. Ne güzel değil mi! Öncelikle kendinize akıl verip kendi yüreğinde İslam devletini inşa etmeyenlerin kalkıp küçücük akıllarıyla kollektif bir islami akıl, bağımsız bir irade veİslami gelecek inşa eden şanlı İranİslam inkılabına dil uzatması dış politikasını anlayamamasını kendi eksikliğini görmek yerine akıl vermeye kalkışması akılsızlıktan, ahmaklıktan ve hainlikten olsa gerek ki İsrail ve Amerika’ya duymadığı kini bir İslam ülkesine kusabiliyor. Kussunlar da herkes akan irini görsün.
Peygamberin çocuklarını, iman ettiğini dili ile söylediği halde sıffin de yetmiş bin Müslümanı taht için, egoları için öldürtenler, kerbala çölün de ehlibeyti katledenEbusüfyanın çocuklarına karşı iman ettiğini söylemediği halde “fiili bir iman ”lapeygamberi her türlü tehdide karşı savunan Ebu talipleri ve Suriye de Filistin için Habeşistan kralı olanları iyi tanıyalım.Çağınmünafıkları da çağın müminleridebir bir ayrışıyor. “hak daima azınlık iledir “ diyen Hz ali ve “çoğunluk sapmıştır” diyen kuranın talebeleriyiz, bizler ayakkabımızın bağını bile kaybetsek kuranda bulanlarız.Yirmi birinci yüzyılda İslam’ın bir devlet olarak var olduğunuispatlayan, bilimin sınırlarını zorlayan İslam’ınçocuklarıyız. Ve bizler rengimize, ırkımıza, mezhebimize, coğrafyamıza, toprağımıza iman edenler değil. Hak için konuşan Müslümanlarız. Vesselam…

Bir önceki yazımız olan YEPYENİ BİR RUHLA YENİDEN İMAN ETMELİYİZ!... başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Kontrol Et

Mekruh Nedir ? Namazın Mekruhları Nelerdir?

Bir önceki yazımız olan VELAYET-İ FAKİH; TÜM MUSTA’ZAF VE MÜSLÜMANLARIN İMAMI VE REHBERİDİR!.. başlıklı makalemizi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.