Kıyamet elbette gelecektir

Sual: Bazıları Kıyamete inanmıyor, hepsi bu dünyadadır diyor. Kıyamet hakkında data verir misiniz?
CEVAP
İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Kıyamet vardır. O gün, elbette gelecektir. O gün; göklerin parçalanacağı, yıldızların dağılacağı, yeryüzü ve dağların parçalanacağı ve yok olacağı Kur’an-ı kerimde bildirilmektedir. (Müzzemmil 14, İnfitar 1-5)

Kıyamette, tüm mahlûklar, yok olup, yeniden yaratılacak, hepimiz mezardan kalkacaktır. Allahü teâlâ, çürümüş, toz olmuş kemikleri gene diriltecektir. O gün, terazi kurulacak, her insanın hesap defterleri uçarak, iyilere sağ taraflarından, fenalara sol taraflarından gelecektir.

Cehennem üstündeki sırat köprüsünden geçilecek, iyiler geçip Cennete gidecek, Cehennemlikler, Cehenneme düşecektir.

Bu bildirdiklerimiz, olmayacak şeyler değildir. Muhbir-i sadık [doğru haber veren] Muhammed aleyhisselam haber verdiği için, kabul etmek, inanmak gerekir. Hayale kapılarak şüpheye düşmemeli. Allahü teâlâ, (Resulümün getirdiklerini alınız) doğrusu, her sözüne inanınız buyuruyor. (Haşr 7)

Kâfirler, hesaptan sonrasında, Cehenneme girecek, Cehennemde ve azapta sonsuz kalacaklardır.

Müminler, Cennette ve Aden nimetlerinde sonsuz olarak kalacaklardır.

Günahı, sevabından oldukca olan müminlerin, Cehenneme girip, günahlarına karşılık, bir süre azap görmeleri caiz ise de, bunlar, Cehennemde sonsuz kalmayacaklardır. Kalbinde zerre kadar inanç olan bir kimse, Cehennemde sonsuz kalmayacak, rahmet-i ilahiyeye kavuşarak Cennete girecektir. (3/17)

Ne süre kopacak?
Sual:
Kıyametin kati olarak ne süre kopacağı belli değil midir?
CEVAP
Kıyametin ne süre kopacağı bildirilmedi, (Onu sadece Tanrı bilir) buyuruldu. (Araf 187, Ahzab 63)

Onu sadece Tanrı bilir
Sual: Bazı gençler, âyetlerdeki sayıları toplayıp çıkarıyor ve bölüyorlar, kıyamet şu süre kopacak diyorlar. Kıyametin ne süre kopacağı belli midir?
CEVAP
Senelerdir bu şekilde söyleyen zındıklar çıkmıştır. Asla birinin aslı çıkmamıştır. Çıkması da mümkün olması imkansız; şu sebeple Allahü teâlâ asla hiç kimseye bunu bildirmediğini söylüyor. Ben hesapla bilirim diyen Allahü teâlâyı yalanlamış olur. Kıyametin ne süre kopacağını sadece Allahü teâlâ biliyor. Tek Müslüman var olduğu müddetçe kıyamet kopmayacaktır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Yeryüzünde Tanrı diyen [Müslüman] var oldukça kıyamet kopmaz.) [Müslim, Tirmizi, İ.Ahmed]

Her şey yok olacak mı?
Sual:
Kıyamette tüm mahlûklar yok olacak mı?
CEVAP
İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Âlimlerden birkaçı, (Yedi şey, doğrusu Arş, Kürsi, Levh, Kalem, Aden, Cehennem ve Ruh denilen mahlûklar yok olmayacak, sonsuz var olacaktır) dediler. Bu sözleri, (Bunlar yok olması imkansız demek) değildir. Allahü teâlâ, var etmiş olduğu şeylerden, dilediklerini yeniden yok edecek, dilediklerini de, yalnız kendi bileceği yarar ve sebeplerden dolayı, asla yok etmeyecek, bunlar sonsuz var olacaklardır. (3/57)

Her şey yok olacaktır
Sual:
Kıyamet günü Allahtan başka her şeyin yok olacağına inanmayanlar var. Kıyamet günü Allahtan başka her şeyin yok olacağına inanmak da, imanın gereği değil midir?
Yanıt: Mevzu ile ilgili olarak İmam-ı Rabbânî hazretleri Mektubât kitabının 3. cilt 57. mektubunda buyuruyor ki:
“Allahü teâlâdan başka her şey yoktu ve hepsi gene yok olacaklardır. Kıyamet kopacağı süre, yıldızlar yerlerinden ayrılıp dağılacak, gökler parçalanacak, yeryüzü ve dağlar da parça parça olacak, hepsi yok olacaklardır. Bu şekilde olacaklarını Kur’an-ı kerim açıkça bildirmektedir. Müslümanların tüm fırkaları, bunu söz birliği ile haber vermiştir. El-hâkka sûresinde, bir âyet-i kerimede mealen; (Sûra bir kere üfürülünce, yeryüzü ve dağlar, yerlerinden kaldırılıp silkilecektir. O gün kıyamet kopacak, gök yarılacak ve dağılacaktır) ve Tekvîr sûresinde, bir âyet-i kerimede mealen; (Güneşin karardığı, yıldızların yerlerinden ayrılıp döküldükleri ve dağların dağılıp saçıldıkları zamana… ) ve İnfitâr sûresinde, bir âyet-i kerimede mealen; (Göğün yarıldığı ve yıldızların dağılıp yok oldukları süre… ) ve Kasas sûresinin son âyetinde mealen; (Her şey yok olacaktır. Yalnız O kalacaktır!) buyurulmuştur.

Kur’an-ı kerimde, bunlar benzer biçimde, daha nice âyetler vardır. Bunların yok olacaklarına inanmamak, cahillik olur. Veya, Kur’an-ı kerime inanmayan felsefecilerin, yaldızlı yalanlarına aldanmaktır. Görülüyor ki, mahlukların yok olacaklarına inanmak, yoktan var edildiklerine inanmak benzer biçimde, imanın şartıdır. İnanmak elbet lazımdır.”

Kıyametin kopması, mahşer haktır
Sual: Peygamber Efendimizin, kıyametten, mahşerden, mezar azabından verdiği haberlerin hepsi doğru mudur?
Yanıt:
Muhammed aleyhisselamın kıyametten haber verdiği şeylerin hepsi doğrudur. Mezar azabı, kabrin ölüyü sıkması, kabirde Münker ve Nekir denilen iki meleğin sual sorması, kıyamette her şeyin yok olacağı, göklerin yarılacağı, yıldızların yollarından çıkıp dağılacakları, yeryüzünün, dağların parçalanması ve her insanın mezardan çıkması, mahşer yerine toplanması, doğrusu ruhların cesetlere gelmesi, kıyamet gününün zelzelesi, o günün dehşeti, korkusu ve kıyamette sual ve hesap ve dünyada yapılmış olan şeylere orada, ellerin, ayakların ve her azanın, organın şehadet etmesi ve iyilik ve fenalık defterlerinin uçarak sağ yada sol taraftan verilmesi ve iyiliklerin ve günahların, oraya mahsus bir terazide tartılması haktır, doğrudur. Orada sevabı ağır gelen, Cehennemden kurtulacak, azca gelen, ziyan, zarar edecektir. Oradaki terazi, bilinmeyen bir terazi olup, ağır ve hafifçe gelmesi dünya terazisinin aksinedir. Yukarı çıkan kefe ağırdır, aşağı inen hafiftir. Orada yer çekimi kuvveti yoktur.

Bir önceki yazımız olan Kıyamet ne zaman kopacak? başlıklı makalemizde kopacak, yamet ve zaman hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.